Ulaz za korisnike

Izblanjane daske

|
Izblanjane daske
 
Izblanjane daske
Izblanjane daske

Izblanjane daske spadaju u masivne daske, proizvode se od zimzelenog drveća. Kod izblanjanih dasaka treba voditi računa da nije dopuštena vlaga drveta.

Materijali