Ulaz za korisnike

Izdržljivost vrsta drveta

|
Izdržljivost vrsta drveta
 
Izdržljivost vrsta drveta
Izdržljivost vrsta drveta

Izdržljivost vrsta drveta - Drvo koje se rabi u vanjskom području izloženo je stalim utjecajima atmosferilija (UV-zračenje sunca, isušivanje, kiša i sl.) a oni nagrizaju njegovu površinu. Izmjena vlažnosti u drvetu pogoduje tako i razvoju štetnih organitama, gljivica, plijesni te insekata.

Relativno visoka izdržljivost nekih vrsta drveta na pojavu gljivica i plijesni počiva dijelom na toksičnim tvarima koje se nalaze u drvetu.

Dole navedena tabela daje pregled u koje su klase izdržljivosto svrstane neke vrste drveta, pri čemu je bito naglasiti da se ta klasifikacija odnosi isključivo na jezgru drveta:

Klasa izdržljivosti drvetaSrednji vijek trajanjaVrsta
1 vrlo trajno13 godinasamo prekomorske
1-2 trajno-vrlo trajnonpr. robinia
2 trajno8-13 godinacrveni cedar, hrast
3 srednje trajno5-8 godinadouglasi
3-4 malo-srednje trajno3-5 godinabor, douglasi, tisa
4 malo trajano3-5 godinasmreka, jela
5 nisu trajne< 3 godinebukva

Ukoliko želite što duže uživati u proizvodima od drveta koje rabite u vanjskom području, neophodno je poduzeti mjere zaštite drveta.

Materijali