Ulaz za korisnike

Izgradnja 30 kilometara novih

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

JELSA - Programom obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju, što ga je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, za otok Hvar je predviđeno održavanje 60 kilometara postojećih te izgradnja 30-ak kilometara novih šumskih putova, od velikog značaja za protupožarne aktivnosti na ovom području.

Oni se nalaze na površini od oko 5000 hektara, stradaloj u seriji pet ljetnih požara 2003. godine, a predviđeni radovi se procjenjuju na oko 4,5 milijuna kuna. Sredstva će pored MPŠVG-a osigurati Županija splitsko-dalmatinska, lokalna samouprava, a jednim dijelom i "Hrvatske šume" - kazala je Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar, dodavši da održavanje mora biti zgotovljeno do iduće protupožarne sezone, dakle 30. lipnja, a do tada će se izgraditi i jedna trećina novih putova. U posljednjih 13 godina su "Hrvatske šume" na Hvaru, dugačkom 86 kilometara, izgradile čak 120 kilometara šumskih putova, koji su raštrkani na otprilike 30.000 hektara površine. Realizacijom spomenutog programa grad Hvar će imati još 14, općina Jelsa 4,5, a Sućuraj 11 kilometara ovakvih putova, no valja znati da "Hrvatske šume" iz svoga redovnog programa u ovoj godini planiraju izgraditi još 14 km novih šumskih putova. Tako će otok do kraja 2005. imati gotovo 170 kilometara putova i te kako važnih za preventivu i gašenje šumskih požara. Njih se već trasira, što znači da se polaže nulta linija, obavlja iskolčavanje i snimanje, a ponegdje takve trase treba i prosijecati, jer tereni prethodno nisu sanirani.

Kada se govori o održavanju, gđa Jelen ističe da će se s jedinicama lokalne samouprave na vrijeme provesti natječajni postupci za izbor najpovoljnijih izvođača radova, a planirani su obnova, održavanje i širenje postojećih šumskih putova. To je dogovoreno na sastanku sa čelnicima gradova i općina te predstavnikom SDŽ-a Jakovom Mardešićem, voditeljem Ispostave Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Stanislavom Štambukom, i rukovoditeljicom Odjela za ekologiju "Hrvatskih šuma" Dragicom Žajom. Najviše održavanja će biti na području Hvara, čak 30, Staroga Grada 17, Jelse 4,5 i Sućurja 11 kilometara, no obnova opožarenih površina na našem najsunčanijem škoju se, temeljem 100-tinjak sklopljenih ugovora, provodi i sadnjom poljoprivrednih kultura, u prvom redu maslina i vinove loze. Mirko CRNČEVIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

Interijeri

Materijali