Ulaz za korisnike

Izgradnja dionice autoceste A5 - Slavonike

|
Izgradnja dionice autoceste A5 - Slavonike
 
Izgradnja dionice autoceste A5 - Slavonike

Sažetak U radu je istaknut program Vlade Republike Hrvatske kojim se u razdoblju od 2005. do 2008. godine planira izgradnja dionice Đakovo-Sredanci, Osijek–Đakovo i Beli Manastir-Osijek na europskom koridoru Vc. Prikazuju se dostignuća u izgradnji dijela toga koridora pod nazivom Slavonika. Istaknuto je da to zaokružuje cjelinu te autoceste kroz Hrvatsku i time spaja Evropu s hrvatskim primorjem preko Bosne i Hercegovine. Opisane su i prateće građevine koje su izvedene na toj dionici.

Autorice: Dejana Šipoš, ing.građ., Valentina Kolesarić, ing.građ., Ljubica Predrijevac, građ. teh. Osijek-Koteks, d.d., Šamačka 11, 31000 Osijek UDK 625.711.3:624.05

1 Uvod Još su i stari Rimljani znali važnost prometnica i za ono vrijeme doveli su ih do savršenstva (slika 1.). Povezivali su gradove i regije. Prometna povezanost gradova i regija i danas je vrlo bitna ne samo za razvitak nego i za zbližavanje pojedinih dijelova Hrvatske i inozemstva. Izgrađena autocesta od Zagreba prema Jadranu povezuje Split i Rijeku, Slavonija je povezana sa zapadom, a u budućnosti će se zapadna i istočna Hrvatska povezati s jugom do Dubrovnika. Sve su to prednosti koje donosi uspješno izgrađena prometnica sa svim pratećim sadržajima (slika 2.). Koridor Vc je dio Paneuropske transportne mreže koju su prihvatile sve zainteresirane zemlje na Helsinškoj konferenciji 1997.godine i ponovile to na Europskoj konferenciji. Koridor Vc uključuje tri zemlje: Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, povezujući luku Ploče na Jadranskom moru s Budimpeštom, križajući se s koridorom X na relaciji Zagreb-Beograd.

Autocesta A5 Slavonika, o kojoj je ovdje riječ, bitna je poveznica na koridoru Vc između sjevera i juga. Za prostorno i prometno povezivanje regije Slavonije i Baranje s užim i širim okružjem vrlo je važna ta autocesta. Međutim, zasigurno je najznačajnije što će ona bolje povezivati slavonsko-baranjski i jadranski prostor, omogućiti povezanost većih urbanih središta kao što su Osijek, Slavonski Brod, Đakovo, Valpovo,Vinkovci i Beli Manastir sa Zagrebom i drugim većim europskim središtima, omogućiti potpuniju valorizaciju turističkih lokaliteta kao Kopački rit, Ivandvor, Borovik, Bizovačke toplice i graditeljske baštine spomenutih urbanih središta. S gospodarsko-prometnoga stajališta, ta će autocesta omogućiti uvelike bolji protok robe i putnika preko područja Republike Hrvatske sjever-jug-sjever, te u uvozno-izvoznom smislu bolji protok robe i putnika prema Hrvatskoj i iz Hrvatske. Od spomenutih dionica autocesta zadržat ćemo se na nama u Slavoniji najvažnijoj, a ujedno i onoj koja povezuje istočni dio Hrvatske s Europom, a to je Slavonika (slike 3. i 4.).

Više o ovoj temi na >>> Više o ovoj temi na >>> Više o ovoj temi na >>>

Materijali