Ulaz za korisnike

Izgradnja nepropusne i dugotrajne kanalizacije

Izgradnja nepropusne i dugotrajne kanalizacije
 
Izgradnja nepropusne i dugotrajne kanalizacije
Odvodni sustavi od profiliranih PE i PP cijevi i pripadnih kontrolnih-revizijskih okana (predgotovljenih elemenata) omogućuju brzu montažu i puštanje u funkciju odvodnog sustava prije nego je on potpuno dovršen

Odvodni sustavi se sastoje od različitih građevina povezanih u cjelinu kojima se sakuplja otpadna voda, odvodi do prikladne lokacije, pročišćava i ispušta u prijemnik. Glavni sastavni dijelovi odvodnih sustava su cijevi povezane u cjevovode i kontrolna okna. Donedavno je glavni materijal za izvedbu odvodnih sustava bio beton (betonske cijevi i kontrolna okna).

Zbog povećane osjetljivosti prema kvaliteti okoliša u kojem živimo, prihvaćeni su novi zahtjevi u odnosu na građevine koje direktno utječu na dijelove okoliša. Kad se radi o odvodnim sustavima, to je tlo i podzemne vode kao najvažniji izvor pitke vode.

Nepropusne i otporne građevine

Odvodni sustavi od profiliranih PE i PP cijevi i pripadnih kontrolnih-revizijskih okana (predgotovljenih elemenata) omogućuju brzu montažu i puštanje u funkciju odvodnog sustava prije nego je on potpuno dovršen. Zemljani radovi (zatrpavanje) i završni radovi (asfaltiranje i sl.) izvode se nakon što je odvodni sustav pušten u funkciju. Kad se traži visoka preciznost izvedbe cjevovoda te potpuna nepropusnost (projekt "Čiovo" – dio projekta "Eko sustav Kaštelanski zaljev")

Proizvodnja cijevi usklađena je s normom DIN 16961–1 (ožujak, 2000.) kojom je definiran izgled, oblik, tip, tolerancije i način spajanja cijevi.

Primjena cijevi, materijal cijevi, statički proračun cijevi, zavarivanje cijevi, otpornost na prodor korijenja u cijevi, boja cijevi, ispitivanje cijevi kao i kontrola cijevi određena je normom DIN 16961–2 (ožujak 2000.)

Proizvodnja cijevi je strogo kontrolirana tvorničkim sustavom kontrole kvalitete koji podliježe redovitoj kontroli nezavisnih ovlaštenih ustanova TUV – Njemačka i IGH d.d. Zagreb.

Izvedba odvodnog sustava

Tipska PE kontrolna-revizijska okna su predgotovljena okna (izrađena po mjeri) od PE cijevi DN 1000 mm čiji se dijelovi međusobno spajaju zavarivanjem.

Spajanje cijevi međusobno se provodi elektrozavarivanjem cijevi. Na naglavku cijevi ugrađena je metalna spirala u koju se uvuče druga cijev, spojni dio se stegne odgovarajućom trakom i alatom za stezanje te se aparatom za elektrofuzijsko zavarivanje kontrolirano zagrijava spoj dok se cijevi međusobno ne zavare.

Spojni dio treba biti čist i odmašćen, a cijevi na mjestu spoja trebaju se preklapati u dužini od 130 mm. Aparat za zavarivanje priključi se na elektrode i programiranim doziranjem električne energije počinje proces zavarivanja. Za izvedbu jednog spoja cijevi DN 1200 mm potrebno je vrijeme od 1200 sekundi (20 min) uz napon od 43 V. Nakon završetka zavarivanja, spojno mjesto se treba ohladiti za što je potrebno cca 20 minuta.

Ugradnja cijevi definirana je normom EN 1610 koja je preuzeta kao HRN EN 1610 gdje su dani svi elementi za ugradnju cijevi koji se odnose na posteljicu, bočnu ispunu i pokrivanje-zatrpavanje cijevi kao i postupak ispitivanja nepropusnosti izgrađenog cjevovoda. Ispitivanje nepropusnosti može se provesti zrakom ili vodom. Postupak sa zrakom je jeftiniji (štede se velike količine vode).

Uspješno provedeno ispitivanje nepropusnosti garantira nepropusan odvodni sustav bez mogućnosti procurivanja otpadne vode u tlo (spriječeno onečišćenje tla) i infiltraciju podzemne čiste vode u cjevovod (dreniranje okolnog tla i razrjeđenje otpadne vode – nepovoljno zbog povećanja količina i smanjenja opterećenja otpadne vode koja se odvodi u uređaj za pročišćavanje).

Izvedba cjevovoda ispod razine podzemnih voda je zahtjevna zbog djelovanja uzgona, a kod primjene KRAH cijevnih sustava naročito, jer cijevi ispunjene vodom 'plivaju', a kad su spojene i bez opteživača, isplivaju zbog djelovanja uzgona. Žilavost cijevi od PE i PP materijala omogućuju manipulaciju bez oštećenja (slučajni udarci u čvrste predmete neće prouzročiti oštećenja zbog kojih se cijev ne bi mogla više ugraditi) i laku ugradnju u skučenom prostoru rova koji je osiguran razupiranjem.

Zaključno

Cijevni sustav KRAH garantira neophodnu čvrstoću i elastičnost (manji pomaci tla neće ugroziti izgrađeni odvodni sustav i potrebnu nepropusnost). Zbog potpune nepropusnosti, nema opasnosti od prodora korijenja u cjevovode i oštećivanje istih. Unutarnje stijenke su glatke (koeficijent hrapavosti kb=0,40) osigurava odlična hidraulička svojstva.

PEHD materijal je antikorozivan i otporan je na CO2; CaSO4; MgSO4; Na2SO4; FeSO4; H2S i ostale manje agresivne kemikalije, kao i na djelovanje suspenzija.

Garantirani vijek trajanja sustava je 50 godina.

Naglašena je potreba za izgradnjom kvalitetnih, pouzdanih i dugovječnih hidrotehničkih građevina kako bi se izbjeglo nekontrolirano istjecanje otpadnih voda u podzemlje i zagađenje podzemnih voda a da svojstva građevine ne budu ugrožena s protokom vremena. Opisanom metodom i materijalima to se može pouzdano izvesti.

Izvor: www.masmedia.hr

Materijali