Ulaz za korisnike

Izgradnja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske

|
Izgradnja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
 
Izgradnja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske
Izgradnja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske

Sažetak

U radu se polazi od Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u RH od 2002. do 2011. Prikazana su dva razvojno-ulagačka ciklusa: prvi od 2002. do 2006., drugi od 2006. do 2011. Glavni su objekti prvog ciklusa plinovodi: Pula-Karlovac, Zagreb istok-Kutina, Kutina-Slavonski Brod, Lučko-Ivanja Reka te sustav daljinskog upravljanja SCADA. U drugom su ciklusu projekti plinovodnih sustava: Pula-Karlovac, Like i Dalmacije te središnje i istočne Hrvatske.

Autori:

 • Dubravko Kamenečki, dipl.ing. naftnog rud., direktor Sektora investicija;
 • Zvonimir Juretić, dipl.ing.građ., voditelj projekta, Plinacro, Zagreb

  UDK 662.69:351.824.11

  1 Uvod

  Ministarstvo gospodarstva svojom odlukom ur.broj: 526-01-02-02 od 30. kolovoza 2002. odobrilo je Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine, za razdoblje od 2002. do 2006. godine.

  Za ulagački ciklus od 2007. do 2011. godine PLINACRO d.o.o. je izradio Izmjene i dopune Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske od 2002. do 2011. godine – Drugi ulagački ciklus od 2007. do 2011. godine koje je prihvaćeno odlukom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva od 14. studenog 2006. Sukladno tim dokumentima, razvoj plinskog sustava je podijeljen u tri glavne skupine projekata:

 • A) Plinovodni sustav Pula – Karlovac,
 • B) Plinovodni sustav Like i Dalmacije,
 • C) Plinovodni sustav središnje i istočne Hrvatske.

 • Materijali