Ulaz za korisnike

Izgradnja vijadukta Srijane (Radovići) na dionici autoceste Dugopolje-Šestanovac

|
Izgradnja vijadukta Srijane (Radovići) na dionici autoceste Dugopolje-Šestanovac
 
Izgradnja vijadukta Srijane (Radovići) na dionici autoceste Dugopolje-Šestanovac

Sažetak U radu je opisana izgradnja vijadukta Srijane (Radovići), najveće građevine na autocesti Zagreb – Dubrovnik, dionica Dugopolje – Šestanovac. Pored osnovnih podataka o vijaduktu i konstruktivnih karakteristika prikazan je način građenja i dokaz kvalitete ugrađenoga betona proveden na vrlo velikom broju uzoraka. Istaknute su posebnosti primijenjene tehnologije građenja te proizvodnje i transporta betona. Da je građevina izrađena kvalitetno potvrdila su i provedena ispitivanja.

Autori: Mr.sc. Damir Tkalčić, dipl.ing.građ., mr.sc. Enes Seferović, dipl.ing.građ., Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb

1 Uvod Na autocesti Bregana-Zagreb- Dubrovnik, dionica Dugopolje- Šestanovac, izveden je vijadukt Srijane (Radovići) u stacionaži 18+227,00 sa 13 raspona duljine 504,0 m (od osi do osi upornjaka) radi premošćenja postojećih terenskih uvjeta. To je ujedno i najveća građevina na navedenoj dionici. Na tom se dijelu autocesta nalazi u visokom nasipu i prolazi preko doline duljine oko 1 500 m (slika 1.)).

Vijadukt je tlocrtno u kružnom zavoju radijusa 850,00 m (slika 2.). Širina oba vijadukta je nepromjenljiva i iznosi 13,95 m, s poprečnim rasporedom 0.25+1.50+2.50+3.75+3.75+0.50+1.50 m.

Više o ovj temi na >>>>

Više o ovoj temi na >>>>

Materijali

  • Izgradnja vijadukta Srijane (Radovići) na dionici autoceste Dugopolje-Šestanovac