Ulaz za korisnike

Izložba natječajnih radova: Kompleks Radeljević

|
Izložba natječajnih radova: Kompleks Radeljević
 
Izložba natječajnih radova: Kompleks Radeljević
INVESTITOR I RASPISIVAČ RADELJEVIĆ D.O.O

ORGANIZATOR I PROVODITELJ UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
KOMPLEKSA RADELJEVIĆ – LIBERTAS U DUBROVNIKU

(reg.br.147-DU-UA)

I nagrada u iznosu od 125.000,00 kn Rad označen šifrom „80“
Autor: ARHITEKTONSKI URED ANTE KUZMANIĆ d.o.o Split;
Autorski tim: Ante Kuzmanić dipl.ing.arh., Samuel Martin dipl.arch.fh, Ivan Novaković dipl.ing.arh., Luka Mužinić mag.ing.arch., Mirjana Radoš mag.ing.arch., Sanja Vondra dipl.ing.arh., Marin Kaliterna dipl.ing.arh.
Suradnici: Andrej Čikeš dipl.ing.fh., Mate Jurić dipl.ing.arh., Kate Šarić arh.teh., Mirela Donadini oec.
Eergetska učinkovitost: dr.sc Miro Bugarin, dipl.inž.; Maketa:Luka Mužinić mag.ing.arch. 3D: Bruna Kovačić mag.ing.arch.

II nagrada u iznosu 96.000,00 kn Rad označen šifrom „50“
Autorski tim: PORTICUS d.o.o. za projektiranje, Split
Radna grupa: Damir Rako d.i.a., Sanja Radovniković Rako d.i.a., Ivan Jurić d.i.a., Petra Klarić d.i.a., Marjan Katić, Ana Selestrin d.i.a., Radmila Pelagić d.i.a., Renato Nazlić d.i.a.

III nagrada u iznosu 73.000 kn Rad označen šifrom „75“
Autor: PROARH/DAVOR MATEKOVIĆ
Projektni tim: Davor Mateković, Vedrana Jančić, Tomislav Stojan, Jadranko Kereković, Tatjana Cafuk, Tin Čop
Zaštita od požara: Kosović d.o.o.

IV nagrada u iznosu 58.000 kn Rad označen šifrom „40“
Autori: STUDIO XXL d.o.o., Ante Neno Barada, sia, Antun Diklić, dia, Ivana Bobić Linke, dia, Vedran Linke, dia, Ana Lovinčić, dia, Petra Starčević, dia, Goran Karlović, dia
Projektni tim: Goran Habjanec, dia, Nikola Paunović, dia, Danijel Cetina, dia, Marko Premec, dia
3D:Goran Karlović, dia

V nagrada u iznosu 38.000 kn Rad označen šifrom „70“
Autori: dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, Zrinka Gorsek, mag.ing.arh., Nataša Ivanišević, dipl.ing.arh., dr.sc. Krunoslav Šmit
Autorska suradnja: Nikolina Maravić, dipl.ing arh.
Suradnja-vizualizacije: Matej Ferenčina, dipl ing.arh.

Jedan od tri jednakovrijedna otkupa u iznosu 30.000 kn Rad označen šifrom „25“
Autor: Nikola Škarić d.i.a. (EA STUDIO d.o.o.)
Suradnja: Maja Huljev Ton d.i.a.
Konzultant:Karolina Žugečić d.i.a.
3D vizualizacija: Ana Kunst d.i.a. (GYF)

Jedan od tri jednakovrijedna otkupa u iznosu 30.000 kn Rad označen šifrom „30“
Autori: Krešimir Renić, mag.ing.arch., Josip Zaninović, mag.ing.arch. (VIZA-projekt),Vinko Zaninović, dipl.ing.arch. (VIZA-projekt)
Suradnici: Marko Chiabov, univ.bacc.arch., Tamara Marić, mag.ing.arch., Ivan Zloušić, univ.bacc.arch.

Jedan od tri jednakovrijedna otkupa u iznosu 30.000 kn Rad označen šifrom „45“
Autori: Marija Barović, bacc.ing.arh., Tihana Buljan, bacc.ing.arh., Ante Barbir d.i.a. (BARBIR PROJEKT d.o.o.)
3D vizualizacija: Vanesa Busija, bacc.ing.arh.

www.uha.hr

Materijali