Ulaz za korisnike

Izmjenična električna struja

|
Izmjenična električna struja
 
Izmjenična električna struja
Nije svaka struja jednaka. Razlikujemo izmjeničnu i istosmjernu električnu struju. Izmjenična električna struja dobila je ime iz razloga što konstantno mijenja svoju veličinu a ove se promjene periodički ponavljaju.

Brzina perioda ili oscilacija izmjenične struje odnosno frekvencija mjeri se u hercima (Hz). Električna struja ima frekvenciju od jednog herca ako se u jednoj sekundi realizira jedna perioda. U kućanstvu s naponom od prosječnih 230/400 volti izmjenična električna struja ima frekvenciju od 50 Hz.

Do kuće odnosno do brojila potrošnje električne energije na objektu priključak se izvodi u obliku trofaznog voda. Trofazni se vod sastoji od triju vodova, takozvanih vanjskih vodova (na slici su označeni: L1, L2 i L3), središnjeg voda (neutralni vod, označen je s N) i zaštitnog voda (oznaka: PE).

Napon koji se stvara između različitih vodova. Napon izmjenične struje od 230 volti prisutan je u onom trenutku kad se koristi samo jedan od vanjskih vodova i neutralni vod.

Istosmjerna struja

Izmjeničnu je struju moguće pomoću transformatora pretvoriti u ''bezopasnu'' struju koja kao takva ne predstavlja nikakvu prijetnju ili opasnost za čovjeka. Istosmjerna struja nema frekvencije. Budući da se ne događaju nikakve periode niti promjene možemo reći da je tok istosmjerne struje konstantan. Istosmjerna struja može npr. pokretati dječje igračke npr. male automobile.

Kod istosmjerne struje jačina napona ne smije prelaziti vrijednost od 24 volta. Kako bismo od izmjeničnog napona dobili istosmjerni napon potrebno nam je napajanje s integriranim ispravljačem.

Osigurači

Ako kroz vod poteče veća količina električne struje može se dogoditi da vod to ne može podnijeti bez velikog pregrijavanja pa se stoga mora omogućiti pravovremeni prekid strujnog toka.

A upravo je to zadatak osigurača - oni dakle prekidaju strujni tok kad se za to pojave valjani razlozi. Razlikujemo dvije vrste nadstrujnih osigurača to su rastalni i automatski osigurači.

Rastalni osigurači pregorijevaju kad se pojavi strujno preopterećenje. Nakon toga potrebno ih je zamijeniti. Automatski osigurači koji se danas uglavnom primjenjuju kod pojave strujnog preopterećenja ponašaju se kao automatski prekidači i na taj način prekidaju strujni tok. Nakon uklanjanja smetnji automatske prekidače nije potrebno mijenjati nego jednostavno ponovno uključiti.

Rastalne osigurače možemo sami zamjenjivati nakon što pregore. No, ako je potrebno zamjenjivati automatske osigurače onda je to najbolje prepustiti stručnoj osobi odnosno električaru.

Materijali