Ulaz za korisnike

Izolacija jezgre

|
Izolacija jezgre
 
Izolacija jezgre
Izolacija jezgre

Izolacija jezgre - Pod izolacijom jezgre podrazumijevamo izolacijski sloj između prednjeg i stražnjeg zida kod dvokrilnih zidnih konstrukcija. Kao izolacijski materijal se u pravilu koriste kamena ili mineralna vuna te zasipni materijal. Za naknadnu izolaciju dvokrilnih zidova najpogodniji je zasipni materijal zbog jednostavnog nanošenja.

Materijali