Ulaz za korisnike

Izolacija kosih krovova

|
Izolacija kosih krovova
 
Izolacija kosih krovova
Izolacija kosih krovova

Izolacija kosih krovova - Termoizolacija krovnih kosina osigurava ugodno stanovanje. Ona spriječava prekomjerno grijanje ljeti i osigurava zimi ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. Korektnom instalacijom i rasporedom izolacijskog sloja izbjegavaju se temperaturna opterećenja i stvaranje kondezata. Skupljanje vlage u konstrukciji može se lako regulirati blokadom pare, koja se paronepropusno priključuje na obloge unutarnjeg prostora. Time se osigurava da topli I vlažni zrak iz unutarnjih prostora ne struji u konstrukciju. Dimenzioniranje izolacijskog sloja se vrši prema zahtjevima pravilnika o uštedi energije (EnEV).

Raspored izolacijskog sloja vrši se kao:

  • izolacija iznad rogova krova
  • izolacija između rogova krova
  • izolacija ispod rogova krova
  • izolacija kombinirana na i ispod rogova krova odnosno između i ispod rogova krova
  • Kako bi se izolacijaski sloj zaštitio od vlaženja usljed difuzije vodene pare, neophodno je u većini slučajeva postavljanje blokade pare.

    Uobičajeni izolacijski materijali su: izolacija od starog papira, celuloznih vlakana, pamuka, ilovače, čvrsta spužva, drvena vlakna, mineralna vlakna, polyester, ovčja vuna, pjenušavo staklo itd.

    Materijali