Ulaz za korisnike

Izolacija nagiba krova

|
Izolacija nagiba krova
 
Izolacija nagiba krova
Izolacija nagiba krova

Izolacija nagiba krova - Toplinska izolacija ravnog krova, kod koje se slojem izolacije stvara mali nagib od najmanje 2 %, te se tako osigurava adekvatna odvodnja krovne površine. Izolacijski sloj se izrađuje od izolacijskih ploča rezanih u obliku klinova ili od zasipnih izolacijskih materijala.

Materijali