Ulaz za korisnike

Izolacija nagiba ravnog krova

|
Izolacija nagiba ravnog krova
 
Izolacija nagiba ravnog krova
Izolacija nagiba ravnog krova

Izolacija nagiba ravnog krova - Toplinska izolacija ravnog krova, kod koje se slojem izolacije stvara mali nagib od najmanje 2 %, te se tako osigurava adekvatna odvodnja krovne površine. Izolacijski sloj se izrađuje od izolacijskih ploča rezanih u obliku klinova ili od zasipnih izolacijskih materijala.

Materijali