Ulaz za korisnike

Izolacija od mineralnih vlakana

|
Izolacija od mineralnih vlakana
 
Izolacija od mineralnih vlakana
Izolacija od mineralnih vlakana

Izolacija od mineralnih vlakana se proizvodi kontinuiranim postupkom od silikatnih taljevina (staklo, kamen ili troska). Taljevina se izvlačenjem, napuhavanjem ili centrifugiranjem prerađuje u vlakna debljine 2 do 20 μm. Za povezivanje vlakana u ploče, trake ili iizolacijsku vunu se koriste fenolne ili formaldehidne smole.

Upotrebom različitih sirovina i agregata (vapnenac, diabas, bazalt, odnosno aluminiji metal-oksidi) kao i različitih proizvodnih postupaka može se realizirati relativno široka paleta proizvoda.

Izolacija od mineralnih vlakana se koristi u građevini uglavnom za područje krova, kao vanjska toplinska izolacija zidova, kao toplinska izolacija podova te kao istovremena izolacija buke od koraka, pri čemu svakako treba voditi računa o dovoljnoj zaštiti izolacije od vlage, jer je ova vrsta izolacije sklona zgrudnjavanju usljed djelovanja vlage. Toplinska vodljivost je od 0,035 W/(m K) do 0,040 W/(m K).

Materijali