Ulaz za korisnike

Izolacija protiv zagrijavanja

|
Izolacija protiv zagrijavanja
 
Izolacija protiv zagrijavanja
U instalacijskim kanalima i oknima mnoge se cijevne instalacije nalaze preblizu, a u cjevovodima tople vode i u cirkulacijskim vodovima trajne temperature su oko 60ºC

Promjene u načinu gradnje imaju posljedice i za radove izgradnje. Masivni način gradnje koji se koristio sve do prije nekoliko godina zamijenjen je suhim načinom gradnje. Rezultati su varijabilna tlocrtna oblikovanja unutar jedne građevine, koja se danas mijenjaju već za vrijeme faze gradnje, ovisno o najmoprimcu.

Posljedice se mogu prepoznati u stambenim zgradama u SAD-u, koje već desetljećima prakticiraju laku gradnju kod izgradnje: na svakom katu proizlaze individualni tlocrti, ali i najskučeniji prostori za montažu. Odlučujuće točke su uvijek sanitarno područje i jednostrano 'optimirani' instalacijski uvjeti za polaganje voda. Iako su se oduvijek postavljali zahtjevi planiranju i polaganju vodova pitke vode, u pogledu higijene, današnji su prigovori zadobili doseg skupoće kroz novi propis o pitkoj vodi. No, kakve veze ima propis o pitkoj vodi sa suhom gradnjom?

U instalacijskim kanalima i oknima mnoge se cijevne instalacije nalaze preblizu. K tomu se još pojavljuju u cjevovodima tople vode i u cirkulacijskim vodovima, ako ovi postoje, trajne temperature od oko 60ºC i preko toga postaju zaštita protiv snažnog umnožavanja legionela. Osim toga, najveći broj okna smješten je u toploj jezgri zgrade. Prisilno u instalacijskom oknu nastaju temperature koje lako mogu nadmašiti 35ºC. Problem: u stagnacijskim fazama jasno se prekoračuje maksimalno dopuštena temperatura u cjevovodima s hladnom vodom od 25ºC.

Oblaganje okna Nedopušteno zagrijavanje postrojenja vodova. Oblaganje okna s nedostatnom izolacijom cjevovoda i prebliskim polaganjem cijevi može imati nepovoljno higijensko djelovanje na vod s hladnom vodom. (Shema bez izolacije i bez ventila)

Skupa higijena - Na čimbenike higijene utječu:

 • materijali cijevi i fitinga
 • povezivanje
 • postavljanje (polaganje) postrojenja cjevovoda
 • planiranje i stvarno izvedena montaža
 • voda.

  Regulacijski uređaji za izbjegavanje oštećenja poznati su stručnjacima. Uglavnom se u njima tretiraju dijelovi postrojenja za opskrbu sa zagrijanom pitkom vodom. Ista pozornost potrebna je u načelu i za vodove s hladnom vodom. Ako se vodovi s hladnom vodom u stagnacijskim fazama izlože zatopljenju koje pogoduje bakterijama, nije za isključiti higijensko oštećenje.

  Zapravo, poznaje ga svatko u struci, kritično temperaturno područje od 30 do 45ºC s idealnim uvjetima za razmnožavanje legionela i drugih bakterija. Usprkos tomu, na njega se često ne obraća pozornost kod vodova s hladnom vodom kada se radi o novim instalacijama.

  U debljinama izolacijskih slojeva za vodove s hladnom vodom sadržani su minimalni zahtjevi koji služe izbjegavanju stvaranja rosišta kod temperatura hladne vode oko 10ºC. Ako se taj minimalni zahtjev kao maksimalna mjera prenosi na sve uvjete polaganja vodova, to ugrožava higijenu vode za piće.

  Primjerice, kod zajedničkog polaganja vodova za hladnu vodu pored vodova za toplu vodu u uskom instalacijskom oknu, debljina sloja voda za izolaciju s hladnom vodom mora se prilagoditi uvjetima polaganja. Neovisno o debljini okna, izolacija se mora izvesti u načelu i nadalje difuzijski zabrtvljeno.

  Nepovoljna pogonska stanja ne mogu se kompenzirati kroz deblju cijevnu izolaciju. Dugačke stagnacijske faze i nedovoljno mijenjanje vode u vodovima s hladnom vodom uvjetuju daljnje mjere, ako je potrebno i pogonske mjere. Unutar okna ili oplata vodova trebaju se poduzeti građevinska usklađivanja.

  Minimalni zahtjevi U debljinama izolacijskih slojeva za vodove s hladnom vodom sadržani su minimalni zahtjevi koji služe izbjegavanju stvaranja rosišta kod temperatura hladne vode oko 10ºC. Ako se taj minimalni zahtjev kao maksimalna mjera prenosi na sve uvjete polaganja vodova, to ugrožava higijenu vode za piće

  Izbjegavanje zagrijavanja Okno s prozračivanjem za izbjegavanje nedopuštenog zagrijavanja vodova s hladnom vodom. Ova mjera ne oslobađa od obveze izolacije i planiranog rasporeda i polaganja cijevi. (Shema bez izolacije i bez ventila)

  Raspoloživa rješenja

  U načelu bi raspored vodova trebao biti tako odabran da se sustavi vodova za hladnu i toplu vodu unutar obloga po mogućnosti ne miješaju. Vodovi s temperiranom vodom trebaju se položiti pored onih istovrsnih. Za građevine s nepovoljnim pogonskim stanjima može postati nužnim razdjelni zid unutar oblaganja okna. Alternativno se nude okna s prozračivanjem. Time ova promišljanja zahvaćaju i u druga područja kao što su zaštita od požara i buke.

  Kod otvora u zidu (stijeni) okna oblaganje ili oplata ne može ispuniti zadatke u pogledu protupožarne zaštite. U tom slučaju nužno je potrebno apsolutno zatvaranje debelim zidom. Isto tako, iznova treba ocijeniti zaštitu od buke. Izvor opasnosti je prijenos od kata do kata kao i širenje zračne buke preko uređaja za prozračivanje u zidu okna. Već kod planiranja treba uvažiti te kriterije. Kod izvedbe promjene se mogu realizirati najčešće s dodatnim troškovima, ne uzimajući u obzir uzrujavanje, koordinaciju, naknadne zahvate i pogrešno planiranje.

  Ako se vodovi s hladnom vodom u stagnacijskim fazama izlože zatopljenju koje pogoduje bakterijama, nije za isključiti higijensko oštećenje. Kritično temperaturno područje od 30 do 45ºC s idealno je za razmnožavanje legionela i drugih bakterija

  Zaključak

  Čimbenik 'higijene' u postrojenjima za pitku vodu ne ograničava se samo na vodove s toplom vodom, već se tiče i vodova s hladnom vodom. Trebaju se izbjegavati nedopuštene temperature u vodovima s hladnom vodom. Debljine izolacijskih slojeva kakve propisuje norma, a trebaju poslužiti kao zaštita od stvaranja rosišta, ovdje nisu dostatne.

  Kod nepovoljnih pogonskih uvjeta može i prilagođena izolacija biti nedostatna. Ovdje se kroz planirani raspored vodova ili daljnje građevinske mjere može spriječiti zagrijavanje vodova s hladnom vodom. Budući da takvi zahvati zadiru i u druga područja građevine, kao što su zaštita od buke i protupožarna zaštita, ova se razmatranja trebaju uzeti u obzir i prihvatiti već kod planiranja postrojenja s vodovima.
  Izvor: www.masmedia.hr

 • Materijali