Ulaz za korisnike

Izolacija rogova

|
Izolacija rogova
 
Izolacija rogova
Izolacija rogova

Izolacija rogova - Pod izolacijom rogova se podrazumijeva toplinska izolacija kosina krova iznad rogova. U tu svrhu se s vana na rogove krova postavljaju izolacijske ploče. Tek nakon toga se vrši pokrivanje krova. Grede i drvene oplate ostaju na strani prostorije vidljive. Kod modernih izolacijskih sistema se donje pokrivne izolacijske trake lijepe već na izolacijske ploče. Kako je vanjska izolacija izložena ekstremnim izmjenama temperature,svaka pojedinačna ploča mora biti stabilnih dimenzija, kako bi se spriječila kasnija pojava pukotina, te zvukovi pucanja i pucketanja.

Materijali