Ulaz za korisnike

Izolacija strmih krovova

|
Izolacija strmih krovova
 
Izolacija strmih krovova
Izolacija strmih krovova

Termoizolacija krovnih kosina osigurava ugodno stanovanje. Ona spriječava prekomjerno grijanje ljeti i osigurava zimi ekološki prihvatljivo grijanje, koje štedi energiju. Korektnom instalacijom i rasporedom izolacijskog sloja izbjegavaju se temperaturna opterećenja i stvaranje kondezata. Skupljanje vlage u konstrukciji može se lako regulirati blokadom pare, koja se paronepropusno priključuje na obloge unutarnjeg prostora. Time se osigurava da topli i vlažni zrak iz unutarnjih prostora ne struji u konstrukciju. Dimenzioniranje izolacijskog sloja se vrši prema zahtjevima pravilnika o uštedi energije (EnEV).

Raspored izolacijskog sloja vrši se kao

  • izolacija iznad rogova krova
  • izolacija između rogova krova
  • izolacija ispod rogova krova
  • izolacija kombinirana na i ispod rogova krova odnosno između i ispod rogova krova

    Kako bi se izolacijaski sloj zaštitio od vlaženja usljed difuzije vodene pare, neophodno je u većini slučajeva postavljanje blokade pare.

    Uobičajeni izolacijski materijali su: izolacija od starog papira, celuloznih vlakana,pamuka, ilovače, čvrsta spužva, drvena vlakna, mineralna vlakna, polyester, ovčja vuna, pjenušavo staklo itd.

  • Materijali