Ulaz za korisnike

Izolacija stropova etaže

|
Izolacija stropova etaže
 
Izolacija stropova etaže
Izolacija stropova etaže

Termoizolacijske mjere su neophodne kod etažnih stropova, koji se nalaze iznad negrijanih podrumskih prostorija, otvorenih prolaza, ispod terasa i balkona ka i ispod neizgrađenih krovnih prostora. Dimenzioniranje izolacijskog sloja vrši se prema zahtjevima pravilnika o uštedi energije (EnEV). Kako bi se spriječilo dojam hladnoće određenog prostora, površinska temperatura poda ne bi smjela biti niža od 17°C.

Izolacijski sloj se montira već prema stropnoj konstrukciji na gornju ili na donju stranu stropa etaže ili u šuplje prostore stropa. I plivajući estrih djeluje kao toplinska izolacija, primarno zapravo služi kao izolacija buke od koraka.

Uobičajeni izolacijski materijali za izolaciju stropova etaža su: stari papir, celulozna vlakna, pamučni izolacijski materijal, ilovača, izolacija od kudelje, čvrsta spužva, izolacija od mineralnih vlakana, perliti, polisterska vlaknena izolacija, pjenušavo staklo (natrijev silikat), itd.

Materijali