Ulaz za korisnike

Izolacija zračne buke

|
Izolacija zračne buke
 
Izolacija zračne buke
Izolacija zračne buke

Zračna buka (npr. govor, glazba) širi se zrakom. Može izazvati vibracije zidova, stropova i podova te se dijelom pretvara u vibracijsku buku, a u susjednu prostoriju se opet emitira kao zračna buka.

Što je masa građevinskog elementa veća, to je izolacija zračne buke bolja.

Izolacija se izvodi:

  • ozelenjavanjem krovova
  • zvučnim izolacijskim materijalima npr. mineralnim ili celuloznim vlaknima
  • Materijali