Ulaz za korisnike

Izolacijski sistemi na rogovima krova

|
Izolacijski sistemi na rogovima krova
 
Izolacijski sistemi na rogovima krova
Izolacijski sistemi na rogovima krova

Izolacijski sistemi na rogovima krova - Pogodni su za novogradnje, ali i za poboljšanje postojeće toplinske izolacije na objektima, na kojima se vrši sanacija krovišta i greda, pri čemu rogovi ostaju kao vidljivi oblikovni element objekta u svojoj punoj visini. Rogovi najprije dobiju drvenu oplatu (troslojne ploče, ploče s perom i utorom i sl.), s oplatnom linijom koja služi kao blokada prolaza pare i zraka. Na taj način je formirana provizorna zaštita od vremenskih utjecaja. Iznad oplatne linije se postavlja sloj toplinske izolacije. Slijedi donja ljepenka, difuzijski otvorena, kao sloj postojan na vodu, te kao pokrov krova.

Izolacijski sistemi s integriranim donjim krovnim ljepenkama, daščanom konstrukcijom i blokadom pare nalaze se na tržištu, obično kao velikoplošni izolacijski elementi, s izolacijskom jezgrom od čvrste pjene i pločama od drvenih materijala, koje se postavljaju direktno na rogove, a preuzimaju krovne opeke, šljunčano pokrivanje krova kao i krovne ploče.

 

Materijali