Ulaz za korisnike

Izostali odgovori o legalizaciji gradnje

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

SENJ – Jučer je u Senju održano javno izlaganje prijedloga novog prostornog plana uređenja Grada Senja što bi trebao određivati razvoj i život grada u idućih 20-ak godina. Uvodno izlaganje o prijedlogu plana dali su prof. dr. Tihomir Jukić i doc. dr. Jasenko Horvat, predstavnici Arhitektonskog fakulteta Zagreb koji je izradio prijedlog novog Prostornog plana.

Kako je rečeno, cilj izrade plana bio je sagledati mogućnosti gospodarskog razvoja čemu u prilog ide blizina interegionalnog čvorišta Žuta Lokva i budući spoj Senja na autocestu Rijeka – Žuta Lokva kod Klarićevca. Stoga su uz trasu buduće autoceste planirane dvije regionalne gospodarske zone. Uz to nedaleko od trase autoceste Rijeka – Žuta Lokva planirana je trasa brze željeznice koja je, međutim, još uvijek u fazi ispitivanja, ali je planom ipak predviđena. Planom se predviđa niz rekonstrukcija, proširenja i poboljšanja uvjeta na postojećim cestama, izgradnja zaobilaznice Senja te turistička cesta u unutrašnjosti, gotovo paralelna s magistralom, čiji su pojedini segmenti izgrađeni. Turističke zone predviđene planom izvan samih naselja su Bunica, Spasovac, Kalić, Ujća, Sveti Juraj, Jablanova i Rača, Lukovo, Stinica i Jablanac – Panos, dok će zone Crnika I. i II. biti uvrštene u gradski Prostorni plan nakon što se donesu izmjene i dopune Županijskog plana.

Nova lokacija za odlagalište otpada je Mačkovac. Odabrana je zato što je izvan parka prirode i lako je dostupna, a područje Krivog Puta općenito ovim planom dobiva na značenju jer je predviđena zona za eko turizam i polje vjetroelektrana. Razvoj turizma prema ovom planu ima izuzetne mogućnosti upravo u unutrašnjosti Grada Senja. Planiranje građevinskih zona radilo se u skladu s populacijskom politikom, infrastrukturnom opremljenošću i kvalitetom određenog prostora. Rasprava o prijedlogu Prostornog plana pokazala je da on nije dovoljno obuhvatio čitavu problematiku. Primjerice, Udruženje obrtnika nezadovoljno je predloženom lokacijom za parkiranje kamiona što je 12 kilometara udaljena od Senja. Rečeno je i da su nedovoljno zastupljeni hidroarheološki lokaliteti, te da nije predviđena konkretna lokacija za novi autobusni kolodvor. Razočaran je bio i dio građana koji je od ovog javnog izlaganja očekivao da će dobiti odgovore o legalizaciji bespravne gradnje, međutim, svi prisutni pozvani su da svoje primjedbe upute do 28. srpnja na adresu Gradske uprave, do kada traje javna rasprava. D. PRPIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

Laminati

Materijali