Ulaz za korisnike

Izvanredan dizajn proizvoda - red dot award 2009

|
Izvanredan dizajn proizvoda - red dot award 2009
 
Izvanredan dizajn proizvoda - red dot award 2009
Armatura crvenog lijeva“Aquastrom VT“dobila je željenu prestižnu nagradu za kvalitetu dizajna. Termostatski ventil koji se koristi u postrojenjima pitke vode ispunjava dvije funkcije: termičku regulaciju volumetrijskog protoka i hidrauličko balansiranje cirkulacijskih krugova.

Najvažniji ocjenjivački kriteriji Dizajn-centra Nordrhein Westfalen , Essen za dodjelu „red dot“ nagrade bili su:

 • stupanj inovativnosti
 • funkcionalnost
 • formalna kvaliteta
 • ergonomija
 • dugovječnost
 • simbolični i emocionalni sadržaj
 • periferija proizvoda
 • certificirana kvaliteta
 • ekološka kompatibilnost

  S obilježjima: Termostatski ventil „AquastromVT“ razvijen je za uporabu u postrojenjima pitke vode. Armatura crvenog lijeva “Aquastrom VT“je termički regulacijski ventil s dodatnim predpodesivim volumetrijskim protokom. Armatura se koristi u cirkulacijskim postrojenjima pitke vode za termičku dezinfekciju te za hidrauličko balansiranje. Oventrop armatura „Aquastrom VT“odogovara zahtjevima DVGW-a , radnim listovima W551 i W553.

  Podrška automatskoj termičkoj dezinfekciji Termostatski ventil sadrži dvije glavne funkcije: Termička regulacija: Preporučeno područje regulacije leži između 55 i 60°C (maksimalno 65°c). U ovisnosti o izmjerenoj temperaturi vode volumetrijski protok se regulira tako da se konstantno održava predpodešena temperatura. Istovremeno ventil podržava termičku dezinfekciju povećanjem ili smanjenjem volumetrijskog protoka kojim se upravlja temperaturom.

  Hidraulički balans

  Kako bi se u svakom krugu cirkulacijskog postrojenja ispunili zahtjevi u pogledu željene temperature „Aquastrom VT“ omogućuje podešavanje volumetrijskog protoka na ostatak vrijednosti po cirkulacijskim krugovima neovisno o prethodno odabranoj temperaturi medija. U tu svrhu postoji 6 oznaka za predpodešavanje. Za kontrolu temperature vode armatura raspolaže termometrom. Izolacijske jezgre omogućuju učinkovitu toplinsku izolaciju (sadržano u opsegu isporuka).

  Posebnosti:

 • automatska termička dezinfekcija
 • podesivi ostatak volumetrijskog protoka
 • i u fazi dezinfekcije hidraulički balans u svim krugovima
 • lagan i jednostavan za montažu i rukovanje
 • može se predpodešavati i zatvarati
 • postoji i mogućnost pražnjenja
 • sa samočistećim efektom

  Poduzeće Oventrop

  Oventrop je jedan od najvećih europskih proizvođača armatura, regulatora i sistema za kućnu tehniku. Firma je kompetentan partner za industriju, projektante, instalatere i trgovinu na veliko.

  Oventrop armature imaju vodeću poziciju kada su u pitanju dizajn i inovacije. Dizajn i konstrukcije izrađuju se u vlastitoj kući. Osim toga Oventrop kooperira s najpoznatijim dizajnerima, u ostalom o visokoj kvaliteti i izvanrednom dizajnu svjedoče brojna priznanja i nagrade.

  Firma je naravno među prvima certificirana prema DIN-EN-ISO 9001.

  www.oventrop.com

 • Materijali