Ulaz za korisnike

Izvedba hidrotehničkih tunela Stupe i Čiovo

|
Izvedba hidrotehničkih tunela Stupe i Čiovo
 
Izvedba hidrotehničkih tunela Stupe i Čiovo
Izvedba hidrotehničkih tunela Stupe i Čiovo

Sažetak

U radu su podrobno opisane faze izvođenja hidrotehničkih tunela Stupe i Čiovo, kapitalnih građevina u kanalizacijskim sustavima Split/Solin i Kaštela/Trogir. Ti su sustavi posebni dijelovi projekta zaštite Kaštelanskoga zaljeva koji poboljšavaju i dograđuju sustav vodoopskrbe na cijelom području. Istaknuti su osnovni tehnički podaci, a spomenute su i tvrtke sudionici u projektiranju, izvedbi i nadzoru. Posebno je obrađen slijed izvođenja radova i njihove određene posebnosti.

Autori:

 • Mr.sc. Pavao Lakoš, dipl.ing.građ., Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb, Poslovni centar Split, Matice hrvatske 15.;
 • Slaven Cukrov, ing.građ., Krka inženjering d.o.o. Šibenik, Vladimira Nazora 53.
  UDK 624.192:628.2

  1 Općenito

  Projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva s osnovnim ciljem rješenja otpadnih voda gradskih aglomeracija Splita, Solina, Kaštela i Trogira obuhvaća tri posebna projekta [1]: kanalizacijski sustav Split/Solin, kanalizacijski sustav Kaštela/Trogir te poboljšanja i dogradnje sustava vodoopskrbe na cijelom području.

  Hidrotehnički tunel Stupe u kanalizacijskom sustavu Split/Solin projektiran je i izveden sa svrhom omogućavanja gravitacijskog transporta otpadnih voda sjevernog sliva Splita i Solina do uređaja za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda STUPE. Pročišćene vode dalje otječu cjevovodom prema Stobreču te podmorskim ispustom u Brački kanal.

 • Hidrotehnički tunel Čiovo u kanalizacijskom sustavu Kaštela/Trogir projektiran je i izveden sa svrhom omogućavanja gravitacijskog transporta pročišćenih voda slivova Kaštela, Trogira i otoka Čiovo podmorskim prelaskom od uređaja za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda Divulje do podmorskog ispusta u Splitski kanal. Na izvedbi oba tunela angažirani su isti izvođači tako da su mogli iskustva stečena pri izvedbi tunela Stupe primijeniti na izvedbu tunela Čiovo.

   

Materijali

 • Simpozij
ZAGREB
UNDERGROUND

  Simpozij ZAGREB UNDERGROUND