Ulaz za korisnike

Jačina električne struje, napon i otpor

|
Jačina električne struje, napon i otpor
 
Jačina električne struje, napon i otpor
Električna struja poteći će samo ako je prisutan određeni napon. Ovu veličinu mjerimo u voltima (V). Električnu struju možemo usporediti s pritiskom u cijevima za dovod vode - jasno je da je postojanje pritiska pretpostavka da voda poteče kroz cijevi.

Tako je napon pretpostavka za električnu energiju. Jačina struje koju mjerimo u amperima (A) zavisi od otpora voda koji se mjeri u omima. Što je otpor voda veći to je jačina električne struje manja.

Jačina električne struje bit će utoliko veća što je tanji poprečni presjek voda i veći takozvani specifični otpor voda. S porastom otpora u vodu raste i temperatura. Ovu osobinu odnosnu posljedicu velikog otpora koristi npr. električna ploča štednjaka (zagrijavanje) ili spirala u žarulji (snažno se zagrije i tako svijetli).

Neželjena je i opasna pojava otpora u vodovima za opskrbu potrošača. Jedinica za mjerenje utrošene količine električne struje je 1 vat (W). Količina od 1000 vati (W) odgovara jedinici od jednog kilovata (kW).Električna struja, napon i otpor vrlo su usko međusobno povezani. Električna struja može poteći samo tada kad su polovi izvora napona međusobno povezani preko otpora električnog potrošača.

Ovaj otpor određuje količinu električne struje. Ako je otpor veći jačina struje je manja, a ako je otpor manji jačina struje je veća.

Materijali