Ulaz za korisnike

Javna rasvjeta

|
Javna rasvjeta
 
Javna rasvjeta
Javna rasvjeta

Javna rasvjeta omogućava što je moguće više ravnomjerno osvjetljenje cijelog prostora, usklađeno s njegovom namjenom i služi za orijentaciju. Dopunjava se akcentnim osvjetljenjem i osvjetljenjem pojedinih lokacija.

Materijali