Ulaz za korisnike

Jednokrilni vanjski zidovi

|
Jednokrilni vanjski zidovi
 
Jednokrilni vanjski zidovi
Jednokrilni zidovi sastoje se od jednog zida, koji se opet može sastojati iz više krila. Iz statičkih razloga najmanja debljina se kreće oko 17,5 cm, iz razloga termičke izolacije zidovi su u pravilu deblji.

 

Termička izolacija uvjetuje raspodjelu prema slojevima. Jednokrilni zidovi preuzimaju nosivu funkciju kao i kompletnu toplinsku zaštitu. Kod dvokrilnih ili višekrilnih zidnih stijenki te funkcije su raspoređene: nosivi zid samo parcijalno pridonosi i toplinskoj zaštiti.

Kategorije:

 • jednokrilni vanjski zidovi, ožbukani (a)
 • jednokrilni zidovi s termoizolacijskim spregnutim sistemom (b)
 • jednokrilni vanjski zidovi s fasadom zavjesom
 • jednokrini zidovi s unutarnjom izolacijom
 • jednokrilni neožbukani zidovi

 • Jednokrilni zidovi se izrađuju od vrste opeke manje specifične gustoće- lagana opeka,lagana betonska opeka,opeka od poroznog betona- s laganom žbukom ili žbukom za tanke posteljice. Tržište nudi čitav niz različitih proizvoda, čija se uporaba može dokazati građevno-nadzornim certifikatima.

 • Za certificirane opeke vrijede čak niže računske vrijednosti toplinske provodljivosti , nego su zadane u EU normi 4108 (toplinska zaštita u visokogradnji).Debljine zidova kod jednokrilnih zidova leže u pravilu između 36,5 i 49 cm.

 • U cilju poboljšanja toplinske izolacije zidovi se zaštićuju i vanjskom izolacijom: takozvanom termo-zaštitom ili kao toplinsko-izolacijski spregnuti sistem. Oni se satoje od termoizolacijskog materijala( čvrsta sužva,mineralna vlakna, pluto) i armirane žbuke.

 • Vremenom se nude sve više i transparentni termoizolacijski sistemi (TWD). Alternativa je termoizolacijska žbuka. Kod dvokrilnih zidova se koriste opeke veće specifične gustoće; debljina zidova iznosi uglavnom 24 cm.

 • Sljedeća mogućnost dodatne izolacije jeste i vanjska izolacija s otraga ventiliranim fasadama zavjesama. I tu se debljine zidova kreću oko 24 cm.

 • Vanjski zidovi s unutarnjom izolacijom koriste se najprije u području sanacije starih objekata, kada nisu mogući zahvati na fasadi. Tu treba voditi računa o građevno-fizikalno korektim zidnim konstrukcijama, kako bi se izbjegla pojava kondenzata te formiranje plijesni.

 • Jednokrilni zidovi se sastoje pojednostavljeno rečeno također od dva sloja: jednog stražnjeg zida i prednjeg zida postojanog na mraz, koji su odvojeni ožbukanom fugom debljine 2 cm. Visoki zahtjevi postavljaju se pred izvedbu fuga , koje moraju biti postojane na vremenske utjecaje.Iz razloga toplinske izolacije jednokrilni zidovi se rijetko izvode.

Materijali