Ulaz za korisnike

Jednokrilni vidni zidovi

|
Jednokrilni vidni zidovi
 
Jednokrilni vidni zidovi
Jednokrilni zidovi sastoje se od jednog zida koji može indicirati više slojeva. Iz statičkih razloga najmanja debljina je 17, 5 cm, iz razloga toplinske zaštite zidovi su u pravilu deblji. Toplinska zaštita uvjetuje podjelu na slojeve. Jednoslojni zidovi preuzimaju nosivu funkciju te kompletnu toplinsku zaštitu. Kod dvoslojnih odnosno višeslojnih konstrukcija funkcije su podijeljene; nosivi zid samo parcijalno preuzima i funkciju toplinske zaštite.

Izvedbe: - Jednokrilni vanjski zidovi, žbukani (a) - Jednokrilni vanjski zidovi s termoizolacijskim spregnutim sistemom (b) - Jednokrilni vanjski zidovi s ovješenom fasadom - Jednokrilni vanjski zidovi s unutarnjom izolacijom - Jednokrilni vanjski zidovi

Jednokrilni vidni zidovi

Jednokrilni vanjski zidovi montiraju se od opeke manje specifične gustoće lagane cigle, opeka od laganog poroznog betona, opeka od poroznog betona- i to s laganim mortom ili mortom tankih posteljica. Tržište nudi čitav niz različitih proizvoda čija se valjanost dokazuje građevinsko-nadzornim certifikatima. Za certificirane opeke vrijede niže vrijednosti toplinske vodljivosti nego su utvrđene u normi DIN 4108 (toplinska zaštita u visokogradnji). Debljine zidova kod jednokrilnih izvedbi kreću se između 36,5 i 49 cm. Za poboljšanje toplinske izolacije na zidove se postavlja vanjska izolacija: takozvani termo-omotač ili termoizolacijski spregnuti sistem. Oni se sastoje od termoizolacijskog materijala (ekstrudirana pjena, mineralna vlakna, pluto) i armirane žbuke. Vremenom počeli su se koristiti i transparentni termoizolacijski spregnuti sistemi (TWD). Kao alternativa može se koristiti i termoizolacijska žbuka.

Dvokrilne konstrukcije koriste se kod zidne opeke veće specifične gustoće; debljine zidova iznose uglavnom 24 cm. Vanjski zidovi s unutarnjom izolacijom koriste se uglavnom u području sanacije starijih objekata, naročito ako nisu mogući zahvati u fasadi ili ako se radi o zaštićenim spomenicima kulture. I tu se treba voditi računa o građevinsko-fizikalnoj korektnoj zidnoj konstrukciji kako bi se izbjeglo stvaranje kondenzata i pojava plijesni. Jednokrilna vidna zidna konstrukcija sastoji se jednostavno rečeno također iz dva sloja; stražnjeg zida i prednjeg zida od opeke postojane na mraz, koji su razdvojeni 2 cm debelom, mortom zasutom montažnom fugom. Izvedba fuga postojana na udare kiše mora ispunjavati visoko postavljene zahtjeve. Iz razloga toplinske izolacije jednokrilni vidni zidovi jedva da se još izvode.

Jednokrilni zid s termoizolacijskim spregnutim sistemom

Ova zidna konstrukcija koristi se kod zidova koji indiciraju relativno malu toplinsku zaštitu, ali istovremeno visoku tlačnu čvrstoću, primjerice zidovi od pješčenjaka . Prednost ovakve zidne konstrukcije jeste relativno mala debljina zidova (najmanja debljina 11,5 cm + izolacija). Često se termoizolacijski spregnuti sistem još označava i kao termo-omotač jer u potpunosti preuzima funkciju toplinske zaštite. Izolacijski sloj sastoji se iz tri sloja; ljepljivog morta, toplinske izolacije (polistirol-pjena ili ploče od mineralnih vlakana) i žbuke, koja se opet sastoji od armirane i gornje žbuke. Sistemima šina i tipli izolacijski sloj se dodatno učvršćuje na podlogu. Toplinski gubici uvjetovani toplinskim mostovima uzimaju se u obzir uz dodatak na koeficijent toplinskog prolaza ili se opet kod termički optimiranih tipli zanemaruje. Jednokrilni vanjski zidovi s termoizolacijskim spregnutim sistemima koriste se i na novogradnjama i kod sanacije starijih objekata kako bi se naknadno poboljšala termoizolacijska tehnička svojstva.

gradimo.hr

Materijali