Ulaz za korisnike

Još se ne zna tko su vlasnici stanova u Vukovaru

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

VUKOVAR - "Znate li kada će početi otkup stanova u Vukovaru?" upitao je Glasove novinare jedan zabrinuti Vukovarac, očito smatrajući kako novinari imaju odgovore na sva pitanja.

Aktualiziranje nekih tema u medijima nedvojbeno pokreće njihovo rješavanje, no slučaj definiranja početka procesa najma i otkupa stanova u Podunavlju prezahtjevan je da bi ga novinari pokrenuli s mrtve točke. Naime, obnova višestambenih objekata u Vukovaru teče uglavnom zadovoljavajućim tempom i ponajviše ovisi o količini raspoloživog novca. Zgrade se rekonstruiraju i dovode u stanje primjereno za stanovanje, stanari dobivaju ključeve stanova, no od početka procesa njihova otkupa još uvijek nema ništa. Iz Regionalnog ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice obrazloženo je kako je preuzimanje dokumenata o primopredaji stanova prvi korak na putu do stjecanja uvjeta za potpisivanje ugovora o najmu te potom i otkupa, a glavnu kočnicu pri utvrđivanju datuma početka otkupa čine neriješeni vlasnički odnosi. Stoga se istok Hrvatske i dalje suočava s problemom koji je u ostatku zemlje davno riješen, pa nezadovoljnim građanima preostaje samo nagađati koliko će vode još proteći Dunavom dok status stanova koje koriste ne bude definiran.

Famozna Uredba hrvatske Vlade, koja je Vukovarcima trebala omogućiti da stanove otkupe pod relativno povoljnim uvjetima, donesena je prije dvije godine, no nikada nije zaživjela u praksi, a niti je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u više od godinu dana utvrdilo vlasnike svih stanova u gradu. Situaciju dodatno komplicira to što je na rad Regionalnog ureda proteklih mjeseci iznesen niz kritika, što od strane građana koji smatraju da su oštećeni dodjelom manjih stanova od onih koje su do 1991. godine koristili, što od gradskih vlasti i predstavnika različitih institucija koji tvrde kako Ured nema jasna pravila kojima se vodi pri davanju suglasnosti na korištenje stanova. Iz svega navedenog lako je zaključiti da će stambena problematika u Vukovaru još dugo biti predmet različitih rasprava, kritika i pitanja bez adekvatnog odgovora. (Autor: D.KORPOŠ) Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

Interijeri

Materijali