Ulaz za korisnike

Jugoistočni ulaz u Split sa poslovnim neboderom Elanija

|
Jugoistočni ulaz u Split sa poslovnim neboderom Elanija
 
Jugoistočni ulaz u Split sa poslovnim neboderom Elanija
xyz arhitektura - Jugoistočni ulaz u Split sa poslovnim neboderom Elanija

INFO

Područje šire urbane situacije ovoga projekta je jugoistočni ugao naselja Visoka. Radi se o glavnom ulazu u Split, području koje se nalazi na istaknutoj poziciji koja označava početak snažne osi direktnog pristupa gradskom centru i gradskoj luci. Postava urbanističkog akcenta na ulazu u grad Split uvažava analizu vizura u dinamičkom kretanju oko objekta kao i glavnim prilaznim vizurama. Širi urbani kontekst Poljičke ceste i dominantno usmjerenje istok - zapad definiraju postavu i oblik vertikale.

Akcent nebodera pridonosi kontinuitetu najvažnijih splitskih repera (zvonik Sv. Duje, neboder Koteksa, Vitićevi stambeni neboderi, pročelja naselja Blatine, Split 3 i Mertojak). Postava vertikale je podređena glavnom ulazu u Split, dok se ostatak programa nužnog za javne, kulturne i komercijalne sadržaje nalazi u komplementarnoj bazi sa sjeverne strane.

credits

  • Autori: xyz arhitektura: Damir Mioč, Zvonimir Prlić, Tonči Čerina
  • Suradnici: Rikard Blažičko, Damir Štefanić
  • Lokacija: Visoka, Split
  • Status:projekt
  • Godina projektiranja: 2007.-2008.
  • Površina parcele: 7550 m2
  • Površina tlocrta: 32847 m2

    www.uha.hr

  • Materijali