Ulaz za korisnike

Kaljeve peći za pripremu tople vode

|
Kaljeve peći za pripremu tople vode -Foto: kamine-kositza.de
 
Kaljeve peći za pripremu tople vode -Foto: kamine-kositza.de
Kaljeve peći za pripremu tople vode

Kaljeve peći za zagrijavanje vode mogu biti priključene na centralni toplovodni sustav, kako bi se preko izmjenjivača tople vode mogla usmjeravati energija za pripremu tople vode.

Materijali