Ulaz za korisnike

Kamin i dimnjak

|
Dodatni pribor za grijanje - Foto: Hase Kaminofenbau GmbH
 
Dodatni pribor za grijanje - Foto: Hase Kaminofenbau GmbH
Ako se grijanje obnavlja, većinom se mora obnoviti i dimnjak koji se mora prilagoditi novom sustavu grijanja.

Kod dimnjaka sa tri usisa mogu u sustav grijanjase bez problema integrirati i kamin i peć.

Dimnjak sa tri usisa omogućava modularni koncept grijanja.

Bez obzira na to za koju se vrstu goriva vlasnik kuće odluči –kod dimnjaka sa tri usisa sve (grijače) opcije za budućnost su otvorene kao i za budućnost te  pri promjeni goriva nije potrebno skupo nadograđivanje. Ako se grijanje obnavlja, u većini slučajeva se mora obnoviti i dimnjak te se mora prilagoditi modernom sustavu za grijanje. Keramički dimnjak sa tri usisa je pogodan za sve vrste goriva. Tako se mogu kamin i peć bez problema integrirati u sustav za grijanje koji  - spojeni sa spremnikom za toplu vodu – podržavaju grijanje te je vlasnik kuće manje ovisan o promijenjivim cijenama nafte i plina. 

Gradnja dimnjaka sa tri usisa

Dva dimna usisa su određeni za grijanje kao na kamin ili peć. U trećem usisu, vodećem šahtu, su smještene cijevi i vodovi za solarnu napravu. Osim toga, vodeći šaht zbrinjava ognjišta sa svježim zrakom neovisno o zraku prostora.  Materijal koji biraju vlasnici kuće za dimne cijevi je najčešće keramika. Zbog toga što su keramički dimni usisi čvrsti, otporni na kiselinu i toplinu te ostaju čak i nakon opečene čađe funkcionalni. Za grijanje na drva (i drvenih paleta) dolazi u obzir samo keramički dimnjak. 

Prilagodite dimnjak pri obnovi grijanja

Upravljajte ognjištima neovisno o zraku u prostoru

Ako se stari kotao zamijenjuje za novo grijanje, obično se mora obnoviti i naprava za ispušne plinove.Jer je dimnjak, ovisno o vrsti goriva, drugačije konstruiran te bi prema tome trebao ispunjavati određene kriterije. Vlasnik kuće trebao pripaziti kod novog dimnjaka.

Prijašnje grijanje je koristilo ugljen i drva, što je proizvodilo veliku količinu ispušnih plinova.Zbog toga što je vrući zrak laganiji od okolnog zraka, nastao je jači pogon u dimnjaku. Jednostavan, cigleni dimnjak je bio dovoljan da odvodi ispušne plinove. “Moderno grijanje koristi učinkovitije gorivo te je kroz toplinsku izolaciju kuće kapacitet kotla manji ”, objašnjava Weule. Prilikom izgaranja se proizvodi manje ispušnih plinova koji su također manje vruće te se stoga i polaganije penju. Rezultat: Dimnjak ne usisava pravilno. Zbog toga što stari dimnjak ima puno veći presjek te je premalo izoliran, kondenzira mješavinu vodene pare i sumporne kiseline koja u unutrašnjosti  nastaje prilikom izgaranja od plina i lakšeg loživog ulja. Dimnjak se tada navlaži te je napadnut kiselinom; ovaj proces se naziva začađivanje. 

Novi dimnjak je otporan na kiselinu

“Novi izolirani dimnjaci sa više usisa od korozijskih otpornih materijala, kao na primjer keramike, drže nisku temperature ispušnih plinova, vlažnost kondenzacije te visoki napad kiseline kako bi ostao neoštećen. Jer su takvi dimnjaci pogodni za sve vrste goriva, vlasnici kuće mogu u budućnosti birati između različitih nosača energije, bilo ulja, nafte ili obnovljivog goriva kao na primjer drvenih peleta.

Neovisnost o zraku prostora za ognjišta daje sigurnost

Poboljšana toplinska izolacija dovodi do još jednog problema. Svaka vatra treba za proces gorenja kisik.Konvencionalna ognjišta su koristila za to zrak u prostoriji, svjež zrak dolazi kroz propusni otvor u kući.“Ovaj princip funkcionira u izoliranim kućama sa ušteđenom energijom, ne više sa propusnim otvorom. Vatri nedostaje kisika, gorivo izgara nepotpuno te proizvodi otrovne dimne plinove. Zbog toga bi ognjišta trebala raditi neovisno o prostornom zraku. To znači da je ognjište sa zasebnim vodičem za zrak izvana opskrbljen zrakom za izgaranje, objašnjava savjetnik za energiju. Jedno rješenje su višeusisni “Zračno-plinski dimnjaci” sa šahtom za instalaciju. To vodi ispušne plinove prema van te istovremeno opskrbljuje ognjišta sa zrakom za izgaranje.

Pritom se pri prvom usisu odvodi prema van u keramičkoj cijevi zrak za izgaranje za grijanje. U istom usisu se u prostoru između cijevi i kaminskih kamena usisava svježi zrak za izgaranje. “U drugom usisu se mogu kamin i peć povezati na način da se toplina proizvede preko drugih ognjišta i goriva. Instalacijski šaht može primiti linije za solarnu ili fotonaponsku napravu. Kod modernih sustava dimnjaka je ovaj šaht osmišljen za toplinsko strujanje zraka te time može koristiti i kao vodič svježeg zraka za kamin ili peć.

Ostale informacije možete pogledati na stranicama grijanje.org

Materijali