Ulaz za korisnike

Kamini i ugradnja kamina

|
Kamini i ugradnja kamina - Foto: camina
 
Kamini i ugradnja kamina - Foto: camina
Kamini i ugradnja kamina

Kamini se ugrađuju kao:

Vrsta montaže određuje i toplinsko djelovanje te predstavlja odlučujući kriterij pri odabiru odgovarajućeg sustava. Kamini sa zatvorenim prostorom ložišta imaju veći stupanj učinkovitosti od otvorenih kamina.

Kodu ugradnje kamina za svako otvoreno ložište Vam je potreban jedan dimnjak, dok se kaminske peći, ukoliko imaju samozatvarajuća vrata, mogu priključivati zajedno s ostalim pećima. Poprečni presjek dimovoda se dimenzionira prema pripadajućem volumenu unutarnjeg prostora.

Prilikom raspoređivanja kamina u prostoriji odnosno objektu treba osigurati dovoljne količine napojnog zraka.

Estetski dojam je određen uglavnom materijalima koji služe za oblaganje kamina npr. prirodni kamen, milovka, keramika, pločice za peći, klinker, ožbukani zid. Kamini se mogu gledati i s dvije strane.

Materijali