Ulaz za korisnike

Koja očekivanja trebaju ispuniti gražna vrata

|
Koja očekivanja trebaju ispuniti gražna vrata - Foto: hoermann.de
 
Koja očekivanja trebaju ispuniti gražna vrata - Foto: hoermann.de
Garažna vrata su za one koji žele svojoj kući dati usklađenu optičku sliku i polaže vrijednost na harmonični sklad svih građevinskih elemenata. U taj koncept sve više integriraju se i garažna vrata. Garažna vrata su se emancipirala od svoje klasične funkcionalne uloge te su vremenom počela ispunjavati estetske potrebe.

Garažna vrata su za one koji žele svojoj kući dati usklađenu optičku sliku i polaže vrijednost na harmonični sklad svih građevinskih elemenata. U taj koncept sve više integriraju se i garažna vrata. Garažna vrata su se emancipirala od svoje klasične funkcionalne uloge te su vremenom počela ispunjavati estetske potrebe.

Objekt pojašnjava zahtjev da se garažna vrata promatraju kao integralni sastavni dio arhitekture. Prilikom projektiranja kuće treba ići prije svega s usklađenjem zahtjeva urbanističkog plana (maksimalna građevinska visina, nagib krova, s prostornim potrebama investitora.

Garažna nadzemna vrata koja se još nazivaju i nagibna vrata, su najčešća garažna vrata. Sekcijska vrata, čije se „sekcije“ pomiču ispod stropa ili na zidnu stranu se ubrajaju u komfornu klasu te se isporučuju čak i s ventilacijskim otvorom i prozorskim umecima. Krilata vrata koja se sastoje od dva ili tri krila, kao i valjkasta vrata se također ugrađuju u garažu. Lim, drvo i aluminij su najpoželjniji materijali ali vrata od bakra ili titan cinka se također serijski proizvode. Garažna vrata mogu biti opremljena pogonski (daljinskim upravljanjem), pojedini modeli mogu imati i toplinsku izolaciju. Različiti proizvođači nude takozvana vrata sastrane koje odgovaraju dizajnu garažnih vrata.

Ličite garažna vrata kada se stara boja počne listati – tada je zadnji trenutak da stavite novi premaz boje na sve drvene površine garažnih vrata. Bez zaštite sloja boje vrata su izložena djelovanju atmosferlija. Rano ljeto sa suhim vremenom i temperaturama oko 20°C nudi idealne uvjete za ličenje garažnih vrata u vanjskom području. Prejako sunčevo zračenje treba izbjegavati jer se premazi boje suše neravnomjerno.

Materijali

 • Garažna vrata Foto 1: Teckentrup GmbH & Co. KG

  Garažna vrata Foto 1: Teckentrup GmbH & Co. KG

 • Garažna vrata Foto 2: hoermann.de

  Garažna vrata Foto 2: hoermann.de

 • Garažna vrata Foto 3: hoermann.de

  Garažna vrata Foto 3: hoermann.de

 • Garažna vrata Foto 4: alukon.com

  Garažna vrata Foto 4: alukon.com