Ulaz za korisnike

Komunalci i JLS u Bruxellesu: Trebaju nam fleksibilniji kriteriji za korištenje fondova EU!

|
Foto: Delegacija ispred EU parlamenta-2000
 
Foto: Delegacija ispred EU parlamenta-2000
Kako bi se približili zacrtanim ciljevima EU po pitanju zaštite okoliša potrebni su prilagođeni kriteriji i veći financijski kapaciteti lokalne samouprave, poruka je to komunalaca, gradova i općina iz Hrvatske i BiH sa sektorske konferencije koja se u Europskom parlamentu održala u utorak.

Radi se o petom izdanju skupa o komunalnom gospodarstvu u Bruxellesu, kojoj je domaćin zastupnica Ivana Maletić, a glavna ovogodišnja tema odnosila se na financiranje komunalne infrastrukture u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. godine.

Pred nama je utrka s vremenom, izazovi su veliki, a vremena je malo, naglasio je Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova. Apostrofirano je kako su vlastite direktive često prestroge i neusklađene s onim što je dogovoreno s EU te je potrebno prilagoditi natječajne uvjete lokalnim potrebama. Potvrdio je to i Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega, koji kao ključ boljeg iskorištenja fondova EU za komunalno gospodarstvo bolju kapacitiranost lokalne samouprave, kako u financijskom tako i u tehničkom pogledu.

U radu konferencije aktivan doprinos dali su i Goran Bradić, direktor Čistoće Zagreb, Alen Runac (Parkovi Varaždin), Damir Benčević (Grad Zaprešić), Anita Matešić Štajcer (Općina Kamanje), Alan Đozić (Sisački vodovod), Damir Lneniček (Grad Daruvar), Irena Miličević (Grad Rijeka), Siniša Širac (Hrvatske vode) i brojni drugi predstavnici komunalnih tvrtki, članovi lokalne samouprave, kao i zastupnici u Europskom parlamentu Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Ivica Tolić i Ruža Tomašić.

Marija Zeljko
ČASOPIS KOMUNAL
Kršnjavoga 1/II, Zagreb

Materijali