Ulaz za korisnike

Kratak pregled tržišta nekretnina u hrvatskoj

|
Kratak pregled tržišta nekretnina u hrvatskoj - Foto: Zane
 
Kratak pregled tržišta nekretnina u hrvatskoj - Foto: Zane
Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju nije znatnije utjecao na trendove na tržištu nekretnina

Dostupnost informacija o tržištu

Tržište je dobro razvijeno u smislu dostupnosti informacija o ponudi, regulacije uloge svih sudionika u prometu nekretnina i evidencije promjena u zemljišnim knjigama. Neki bitni podaci o tržištu još su uvijek nedostupni (točna vrijednost tržišta, ukupan broj kupoprodaja i sl.), a dio službenih podataka objavljuje se sa znatnim vremenskim odmakom.

Tržište nekretnina funkcionira u skladu s općenitim ekonomskim trendovima (nezaposlenost je visoka, kreditni rejting države je nizak, a BDP u uzastopnom padu u prethodnih 12 kvartala) te je došlo najprije do stagnacije, a zatim i do pada cjelokupnog tržišta.

Suprotno dijelu očekivanja, ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju (EU ) nije znatnije utjecao na trendove natržištu nekretnina, barem ne izravno. Cijene su nastavilepadati, broj transakcija sve je manji, a nesigurnost kupacanekretnina i investitora sve je veća pa je za očekivati da ćese negativni trendovi nastaviti.

Neizravan utjecaj vidljiv je u usklađenju zakonske regulative s regulativom EU -a – u proteklom razdoblju usvojeno je više propisa koji reguliraju područje prostornog uređenja, gradnje, energetske učinkovitosti, procjena vrijednosti nekretnina i oporezivanja prometa nekretnina. Na samo tržište definitivno će najviše utjecati novi Zakon o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13), odnosno njegove odredbe koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015., a prema kojima i građevinska zemljišta postaju predmetom oporezivanja PDV-om.

Dobar pokazatelj kretanja tržišta

Porez na promet nekretnina 

Naplaćeni porez na pr omet nekretnina dobar je pokazatelj kretanja tržišta. Iznos uplaćenog poreza na pr omet nekretnina upozorava na pad vrijednosti tržišta nekretnina: u posljednjem desetljeću najveći porez na promet nekretnina naplaćen je 2008. kada je iznosio 1,59 milijarde kuna, a 2009. i 2010. smanjen je za ok o 16,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Od 2010. nadalje iznos naplaćenog poreza na promet nekretnina relativno je stabilan i kreće se ok o 1,0 – 1,1 milijardu kuna, no ako se porez u tekućoj godini nasta vi naplaćivati u skladu s tempom iz pr vih triju kvartala, u 2014. ćemo zabilježiti novi znatniji pad od ok o 16,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, odnosno čak 41 posto u odnosu na rek ordnu 2008.

www.zane.hr

......................................................................................................................................................................................

Materijali

  • Porez na promet nekretnina

    Porez na promet nekretnina

  • Mjesečno kretanje naplaćenog poreza na promet
nekretnina

    Mjesečno kretanje naplaćenog poreza na promet nekretnina