Ulaz za korisnike

Kriteriji odabira za prozore

|
Kriteriji odabira za prozore - Foto Troha Dil
 
Kriteriji odabira za prozore - Foto Troha Dil
Bez obzira, da li je riječ o novogradnji, renoviranju ili restauraciji – izbor odgovarajućeg prozora igra već u fazi planiranja važnu ulogu. Ovisno o tome, da li su vizualni, tehnički ili funkcionalni aspekti u prvom planu, odlučuje se o izboru prozorskih elemenata. Uglavnom, prozori se mogu razlikovati po: materijalu okvira i brtvenim sustavima.

Materijali okvira

Tržište prozorskih profila je okarakterizirano upotrebom slijedećih tri materijala: plastika, drvo i aluminij.

Koji materijal okvira će se koristiti, ovisi o čimbenicima kao što su vrsta građevine, osobni ukus klijenta i cijena. No, i utjecaj na okoliš tijekom proizvodnje, uporabe i zbrinjavanja proizvoda ima ključnu ulogu. Najvažniji materijal za izradu prozora s tržišnim udjelom od 54 posto je PVC. U Europi je udio plastičnih prozorskih konstrukcija tijekom posljednih deset godina porastao sa 24 na 38 posto. 

Recikliranje

Sredinom 80-ih pokrenuta anti-PVC kampanja rezultirala je u dijelovima stanovništva negativnom mišljenju. Doprinjela je također tome, da su se proizvođači plastičnih prozora morali nositi s ekološkim oporavkom starih prozora. U slijedećih nekoliko godina su izrađene brojne studije, koje su se bavile procjenom utjecaja različitih materijala za proizvodnju prozorskih okvira na okoliš. Te studije su pokazale da je PVC najpogodniji za recikliranje. Samo do 2005 su se mogli drveni i plastični prozori odlagati na za to određena odlagališta. Od tog vremena, se mogu odlagati samo otpadi čiji je ostatak od paljenja  iznosio manje od 5% od početne mase. Ovaj kriterij nije bio zadovoljen niti od drvenih kao ni od plastičnih prozora. Budući da životni vijek PVC prozora – od izlaska profila preko korištenja i iskupljenja do recikliranja kod proizvodnje novih profila – predstavlja zatvoreni ekološki ciklus, ne nastaje nikakav nedostatak za plastične prozorske profile.

Troškovi

Čak i gospodarski aspekt igra pri procjeni uporabe kao građevinski materijal važnu ulogu. U industriji je poznato da je PVC ekonomičan u usporedbi s alternativnim materijalima. Ako prilikom nabave prozora nema značajne razlike u troškovima između materijala, usporedba troškova održavanja pada u korist plastičnih prozora. Istraživanja su pokazala da su troškovi održavanja drvenih prozora u promatračkom razdoblju od 25 godina do 1800% veći, nego je to slučaj kod PVC prozora. Iznos tog postotka naravno ovisi o činjenici, koliku vrijednost stavlja vlasnik kuće na izgled i funkcionalnost svojih prozora. Postoje dokazi da redovitim održavanjem plastičnih prostora njihova upotrebna vrijednost ostaje dugo vremena očuvana po prihvatljivim cijenama. 

Brtvljenje do zaustavljanja ili srednje brtvljenje?

Razlikuju se dva sustava brtvljena :brtvljenje do zaustavljanja ili srednje brtvljenje. 

Brtvljenje do zaustavljanja

Posebno kod plastičnih prozora igra brtvljenje do zaustavljanja vodeću ulogu. Brtvljenje se kod ovog sustava postiže vanjskom i unutarnjom trajnom elestičnom brtvom. Ukoliko voda uspije prodrijeti kroz vanjsku brtvu, po principu sile teže će voda isteći kroz ispusne otvore prema van.Odljev vode podržava dodatna kosina. 

Srednje brtvljenje

Prethodno dostupne brtve nisu imale razinu kvalitete kao one danas. Osobito nastupaju oštećenja na vanjskoj strani prozora u funkciji prilikom utjecaja vremenskih uvjeta. Kako bi se riješio ovaj problem, postojao je samo jedan način: brtva je morala biti zaštićena od štetnog djelovanja vremenskih uvjeta te je preseljena izvana u središnje područje, gdje se preklapaju. Kod sustava središnjeg brtvljenja je važno, da prodrla kiša može isteći kroz drenažne otvore. Prilikom opterećenja vjetrom, brtva se pritiskuje do zaustavljanja i time zatvara sve bolje brzinom vjetra. 

Zaključak

Testovi na provjeravanju su doveli do zaključka, da oba brtvena sustava nemaju nikakve značajne kvalitativne razlike. I srednje brtvljenje kao i brtvljenje do zaustavljanja omogućavaju kod odgovarajuće obrade prozora brtvljenje prema najvišim zahtjevima grupa.

Uporabe za čišćenje i njegu plastičnih prozora

Mnoge prednosti, koje plastični prozori-prozorski profili pokazuju u usporedbi sa prozorima od drugih materijala su uvjerljivi . Naravno da želite očuvati ove velike prednosti. Stoga Vam preporučamo da prilikom ugradnje plastičnih prozora slijedite sljedeće točke. 

• Preporučuje se ugradni plastični prozor poduprijeti, kako bi se izbjegla oštećenja, jer su plastični prozori podvrgnuti teškim opterećenjima.

• Površine plastičnih prozorskih profila su tako stvoreni, da su neosjetljivi na vapno i cement. Nasuprot tome, pokušajte izbjeći prskanje vapna i cementa na dijelove prozore i staklo, jer na taj način dolazi do korozije a površine tih materijala se mogu izgrepsti.Također može doći do blokiranja armatura. Funkcijske smetnje brtva su onda moguće, kada ostaci žbuka nisu temeljito uklonjenji.

• Ukoliko armature zablokiraju ili se teško pokreću, možete isto riješiti brzo i jednostavno kapljom ulja ili masti. Naravno, to možete lako napraviti sami. Podmažite armature jednom godišnje, kako bi osigurali jednostavo pokretanje.Metalni elementi koji se pokreću ili trljaju jedni o druge trebaju malo ulja ili masti, kako bi mogli slobodno funkcionirati.

• Budući da su plastični prozorski profili glatke površine i obojeni, laki su za održavanje i čišćenje. Ne koristite za čišćenje jaka abrazivna sredstva. Time bi lijepu glatku površinu učinili hrapavom. Najbolje je koristiti blagu otopinu za čišćenje ili sredstvo od sapuna, koje koristite u domaćinstvu.Općenitu nečistoću prašine i kiše, od kojih ni plastični prozori nisu pošteđeni, možete time brzo i lako ukloniti. Sredstva kao što su nitro razrjeđivač, benzin ili slično treba općenito izbjegavati!

• U određenim intervalima je također potrebna kontrola drenažnih otvora u spojevima. Apsolutno besprijekorni tijek je osiguran samo, ako su oni gotovo čisti.

Materijali