Ulaz za korisnike

Mase za izglađivanje

|
Mase za izglađivanje
 
Mase za izglađivanje
Mase za izglađivanje

Mase za izglađivanje služe za zatvaranje otvorenih pora i proizvode se na bazi veziva. Danas se uglavnom koriste mase za izglađivanje na bazi cementa, mogu se međutim dobiti na tržištu i kao alfa-poluhidratne mase, zatim kao mase za izglađivanje na bazi disperzivnih i reaktivnih smola.

Cementne mase za izglađivanje pora na poliranim površinama se iskazuju kao mat , što ne predstavlja nikakav nedostatak. Ukoliko ne želite takav mat efekt, onda treba koristiti mase za izglađivanje na bazi epoksidnih smola. Mase za izglađivanje kao površinski sloj pojednostavljuju održavanje čistoće podnih obloga, pokrivnih ploča i prozorskih klupica. Već šrema vezivu razlikuju se mase za glačanje, mase za izjednačavanje te mase za popunjavanje i niveliranje.

Materijali