Ulaz za korisnike

Metalne stepenice

|
Metalne stepenice
 
Metalne stepenice
Metalne stepenice

Uglavnom kao čelična konstrukcija sa stepenicama od drveta, betona ili prirodnog kamena, od rezanog čeličnog lima s betonskim punjenjem i odgovarajućom oblogom.

Uobičajene konstrukcije:

  • Sedlasta konstrukcija stepeništa - Nosivi profili od čelika, stepenice na zavarenim konzolama ili osloncima ili izrezani čelični limovi
  • Umetnuta konstrukcija stepeništa - Bočne strane od debljeg čeličnog lima, profilnog čelika, šupljih profila, između kojih se postavljaju stepenice na konzole
  • Materijali