Ulaz za korisnike

Metode ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju

|
Metode ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju
 
Metode ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju
U radu se utvrđuje da je samozbijajući beton nova vrsta betona koja pri ugradnji ne zahtijeva vibriranje.

Sažetak

Taj beton u svježem stanju posjeduje svojstvo punjenja, svojstvo prolaznosti i otpornost prema segregaciji. Također je prikazana eksperimentalno analizirana primjenjivost različitih metoda ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju. Na temelju dobivenih rezultata analizirana je mogućnost kombiniranja metoda za primjerenu određivanje svojstava samozbijajućeg betona.

Autori:

 • Doc.dr.sc. Marijan Skazlić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za materijale;
 • Ivan Čale, dipl.ing.građ., Interkonzalting d.o.o. Zagreb;
 • Duško Relić, student Građevinskog fakulteta Zagreb
 • UDK 666.972.001.42

  1 Uvod

  Samozbijajući beton (self compacting concrete, SCC) otkriven je krajem prošlog stoljeća u Japanu. Razvijen je kao posljedica nedostatka iskusnih radnika za ugradnju betona.

  Njegovo je glavno svojstvo sposobnost ugradnje bez vibriranja. Prednosti su primjene samozbijajućeg betona višestruke: smanjenje udjela radne snage na gradilištu, omogućeno je brže građenje, olakšava se ugradnja i nema buke koju izaziva vibriranje i može se ugraditi beton u konstrukcijske elemente složenog presjeka i gustog rasporeda armature.

  Pojedini stručnjaci iz područja materijala i tehnologije čak ističu da je samozbijajući beton jedno od najbitnijih otkrića u tehnologiji betona tijekom zadnjih nekoliko desetljeća. Europske norme za proizvodnju betona i izvedbu betonskih konstrukcija (EN 206-1 i ENV 13670-1) još uvijek nisu specifi cirale taj beton. [1-5]

  Glavne su razlike u sastavu samozbijajućeg betona u odnosu na obični beton u tome što je manja količina krupnog agregata i manje maksimalno zrno agregata, veća je količina pijeska i veziva, niži vodocementni omjer te primjena kemijskih dodataka (najčešće superplastifi kator i stabilizator mješavine) i fi lera.

  Dosada su razvijene brojne metode projektiranja sastava samozbijajućeg betona [6- 9], a značajno je za sve njih da se dijele prema načinu postizanja samozbijajućih svojstava u tri osnovne kategorije:

 • dodatkom fi lera,
 • dodatkom stabilizatora mješavine, ili
 • dodatkom i fi lera i stabilizatora mješavine.

  Na temelju provedenih istraživanja, a u nedostatku norma za samozbijajući beton, napravljene su i europske preporuke za proizvodnju i uporabu ovog materijala. [10, 11] Samozbijajući beton u svježem stanju treba posjedovati tri bitna svojstva: svojstvo punjenja, svojstvo prolaznosti i otpornost na segregaciju. Za potrebe ispitivanja tih svojstava razvijeno je čak desetak metoda ispitivanja. [1, 12, 13]

  U radu je provedeno eksperimentalno istraživanje primjenjivosti pojedinih metoda ispitivanja svojstava samozbijajućih betona u svježem stanju. Za spravljanje samo zbijajućeg betona rabljene su komponente dostupne na hrvatskom tržištu.

 • Materijali

  • Metode ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju

   Metode ispitivanja samozbijajućeg betona u svježem stanju