Ulaz za korisnike

Most hrvatskih branitelja u Rijeci

|
Most hrvatskih branitelja u Rijeci
 
Most hrvatskih branitelja u Rijeci
Most hrvatskih branitelja u Rijeci

Ovaj razmjerno mali most što premošćuje Mrtvi kanal u Rijeci (između dvaju postojećih cestovnih mostova) uvršten je u popis najvrjednijih mostova izgrađenih u zadnjih petnaestak godina zahvaljujući njegovoj iznimnoj oblikovnoj vrijednosti. Doista, u njegovu se oblikovanju osjeća ruka arhitekta, ali i skladna suradnja s inženjerom – konstruktorom. Tako bi se moralo raditi uvijek, a u najmanju ruku – pri projektiranju gradskih mostova. Valja odmah reći i to da most ima dvostruku ulogu: služi pješačkomu prometu i ujedno je spomen-obilježje: posvećen je hrvatskim braniteljima.

Iz potrebe da se most što skladnije uklopi u okoliš, te iz vodnogospodarskih uvjeta, nastao je zahtjev na što manju visinu rasponskoga sklopa. Uz tako određenu visinu zadani se raspon može svladati jedino laganim (čeličnim sandučastim) upetim rasponskim sklopom (slike 15. i 16.). Međutim, upetost se može postići jedino parovima pridržajnih sila, dakle sidrenjem krajeva prijepustā (slike 17. i 18.). Upinjanje samo po sebi ne bi bilo dostatno za postignuće dobra oblikovnog dojma. Naime, zbog iznimna omjera visine i raspona nosećega sklopa (1:55,5) bilo je nužno izvesti znatno nadvišenje u polovištu raspona (10 cm). Valja naglasiti da su ležajevi dostupni sa strane Mrtvoga kanala, ali su zaštićeni rešetkama, s vratašcima od nehrđajućeg čelika.

Ovaj je most izniman i po tomu što mu hodna ploha (gazište) nije izvedena na uvriježen način, primjerice od drvenih platica, kamene kocke ili ljevenog asfalta. Mjesto toga ugrađene su rebraste ploče od slitine aluminija i magnezija, izmjerā 100×200×3 cm, uz međusobne reške širine 2 mm (slika 19.). Uzdužna su rebra ovih ploča uzdužno nazubljena kako bi se izbjegla skliskost. Na samomu mostu, uz lijevu obalu, nalazi se i mjesto za polaganje cvijeća i paljenje svijeća (slika 20.) tlocrtnih izmjerā 10,0×1,0 m. Ono je obloženo grubo obrađenom crvenom opekom velikog formata i uzdignuto je za približno 10 cm. Na lijevoj je obali i spomen-obilježje što se sastoji od dvaju armiranobetonskih plosnatih stupova visine 7,5 m, obloženih aluminijskim profi lima poput onih na hodnim plohama. U procjepu među stupovima, širine jednake širini užega stupa, ugrađena je umjetnička instalacija: pravilna trostrana prizma od ljevenoga stakla. Unutar prizme umetnut je hrvatski povijesni grb, a prizma lomi prirodno svjetlo i razlaže ga u boje spektra, čime se postiže izvanredno dojmljiv učinak. Iznad betonskih stupova dograđen je čelični sklop visine 1,5 m za smještaj refl ektorā koji su svečanim prigodama ostvaruju učinak što u promatrača ostavlja dojam da su stupovi neizmjerno visoki. Na samom su vrhu stakleni vijenci i uređaji protiv zadržavanja ptica.

Ograda je staklena, s drvenim rukohvatom, u koji je skriven svjetlovod (slika 21.). Staklene su ploče ograde izmjerā 200×110×1,5 cm. Između obloge hodne plohe i ograde mosta ugrađene su aluminijske rešetke za odvodnju, a slične se rešetke protežu i između obloge hodne plohe i susjednih pločnika (od asfalta, s kamenim rubnjacima) na obalama. Taj lijepi most (slika 22.) projektirao je arhitektonski ured Studio 3LHD iz Zagreba (uz konzultantsku pomoć Z. Šavora), a izgradili su ga Rjeka-projekt Geotehnička istraživanja (duboko temeljenje), GP Krk (armiranobetonski radovi) i Brodogradilište 3 maj iz Rijeke (čelični sklop).

Materijali