Ulaz za korisnike

Mrežni sitemi (GRID CONNECTED)

|
Mrežni sitemi (GRID CONNECTED)
 
Mrežni sitemi (GRID CONNECTED)
Mrežni sistem podrazumljeva da se struja proizvedena iz solarnih modula osim za potrebe napajanja vlastitog kućanstva može prodavati javnoj distribucijskoj mreži tj. službenom tržišnom operateru (u našem slučaju to je HEP).

Naravno, struja iz vlastite proizvodnje se može u potpunosti upotrebljavati u osobne svrhe i tako biti energetski neovisan od HEP-a, ali postoji i zakon koji predviđa posebnu vrstu subvencija za ljude koji žele sami investirati u alternativnu proizvodnju energije.

Osoba koja cijelokupnu struju prodaje javnoj mreži i dalje ostaje priključen na istu, tj. višak struje se tijekom dana predaje (prodaje) javnoj mreži, a po noći i za vrijeme nevremena se preuzima iz te mreže. Tako proizvođač ove energije plaća, za ovu skupo proizvedena struju, samo normalnu mjesnu tarifu, a u isto vrijeme osim što pridonosi zaštiti okoliša može pomoću veče otkupne tarife za struju koju on prodaje, vlastiti sustav u određenom razdoblju refinancirati.

OTKUPNE TARIFE ZA PROIZVODNJU STRUJE SOLARNIM SUSTAVIMA:

INSTALIRANI

KAPACITET TARIFA

Kn / KWh TARIFA U

EURO / KWh

Do 10 kW 3,92 0,51

Do 30 kW 3,46 0,45

Preko 30 kW 2,41 0,31

Sam sustav se nemora isključivo montirati na krov. Svaka raspoloživa površina (vrt, polje, neiskorištena zemljišta…) koja ima povoljnu orijentaciju može biti pogodna za postavljanje sustava, uz uvijet da je spojno mjesto za priključak na električnu mrežu u neposrednoj blizini.

I vi sami možete jednostavno izračunati godišnji dobitak energije iz vlastitog fotonaponskog sistema preko sljedeće formule. Konačni rezultat umnožen sa vrijednosti otkupne tarife od 3,40 Kn vam daje vrijednost koju ukupnom prodajom struje operateru možete zaraditi.

Godišnji dobitak energije iz fotonaponskog sistema (kWh)

Maksimalna snaga sistema (Wp)

Srednji godišnji sunčani sati

0,75 (srednji gubici sistema/invertera)

365

Zatražite BESPLATNU izradu simulacije vašeg mrežnog sustava.

Simulacija uključuje:

1. Izradu projektnog rješenja

2. Proračun energetske vrijednosti instaliranog sustava

3. Simulaciju energetske isplativosti

4. Simulaciju financijske rentabilnosti sustava

KROZ INVESTICIJU DANAS, NASTAJE PROFIT SUTRA, A GARANCIJA VAM JE SUNCE !!!

Upitnik za postavljanje mrežnog solarnog FN sustava

možete preuzeti ovdje!

(popunjeni upitnik spremite na računalo te isti pošaljite na naš mail info@solarprojekt.hr)

Materijali