Ulaz za korisnike

Na što treba obratiti pažnju prilikom renoviranja kupaonice?

|
Renoviranja kupaonice
 
Renoviranja kupaonice
Svaki dan nam se dogodi da poželimo promijeniti nešto u svom domu. Da li je to neki komad namještaja, boja na zidovima ili stolariji, podovi u prostoriji ili možda kupaonica.

Ovdje ćemo obraditi temu renoviranje kupaonice. Moramo obratiti pažnju da je ova vrsta radova, gledajući po fazama, najobilnija. Sama zamjena pločica je neizvodljiva bez demontaže starih i montaže novih sanitarija i kupaonskog namještaja. Zatim, ako zbog određenog problema mijenjamo vodovodne i kanalizacijskee instalacije, to ne možemo uraditi bez zamjene pločica. 

Ovo su samo neki od primjera.

Da bi sistematizirali situacije u kojima nam se mogu dogoditi nepredviđeni trenuci, podijelićemo radove u više faza. To su:

1. Planiranje
2. Pripremni radovi
3. Radovi rušenja
4. Vodoinstalaterski radovi
5. Pripremni radovi (zidarski, keramičarski, izolaterski)
6. Prepliću se faze keramičarskih i izolaterskih radova
7. Montažerski radovi

- Planiranje spada u najvažniju fazu, treba isplanirati budući izgled kupaonice, predvidjeti sve kritične situacije, budžet za radove, odabrati izvođače.
 
Počnimo od izgleda, odnosno rasporeda sanitarija i kupaonskog namještaja.

Postojeći raspored bi  izmijenili. Moramo obratiti pažnju na raspored odvoda kanalizacijske mreže, i pretpostaviti raspored cijevi  u podu. Svako pomijeranje pojedinih instalacija može podići nivo poda, naročito ako je kupaonica u stambenoj zgradi, gde je rizično raditi prepravke instalacije zgrade (kanalizacijskih vertikala).
Budžet je suma novca sa kojim raspolažemo i voljni smo uložiti u radove i nabavku materijala. Shodno planovima napravićemo procjenu torškova za uslugu izvođenja radova („ruke“).  Nikako nemojte zvati sve majstore i pitati ih koliko rade po kvadratu, jer je to samo okvirna suma, koja može zbog laičkih grešaka biti mnogo viša. Savjet je da angažirate stručnu osobu koja će napraviti procjenu troškova prema specifikaciji radova.

 Od ukupnog budžeta oduzmite sumu potrebnu za radove i materijal, pa prema toj svoti birajte pločice, sanitarije i kupaonski namještaj.

- Pripremni radovi
Obratite pažnju da sam prostor oko kupaonice bude slobodan, kao i prostor koji je potreban da izvođači imaju slobodu kretanja i odlaganja materijala i otpada. Dobro najlonom i krep trakama zaštitite sav namještaj i uređaje od prašine. Sve kanalizacijske otvore dobro zaštitite od prašine i otpada.

- Radovi rušenja
U ovoj fazi treba  voditi računa da ništa što je neophodno ne treba odbaciti, jer u slučaju skidanja žbuke koja je ispod pločica, koja prema procjeni nije neophodan moguće je da se pojave dodatni troškovi za materijal i saniranje tih grešaka. Također, vodite računa da li su kanalizacijski odvodi dobro osigurani.

8. Vodoinstalaterski radovi
Voditi računa da li je prepravljanje kanalizacijskih instalacija izvedeno na najoptimalniji način po visinu poda. Također obavezno ispitajte vodovodne instalacije, ostavite da vodovodne instalacije odstoje u zatvorenom sistemu, pod pritiskom barem 24 časa, u slučaju loših spojeva cijevi i fitinga. Takođe u sve kanalizacijske otvore, pod pritiskom unesite dovoljne količine vode, provjeravajući time da li voda ispravno otiče, i eventualno da li se vraća kroz drugi otvor.

9. Pripremni radovi (zidarski, keramičarski, izolaterski)
Provjerite  da li su svi novi zidovi i pregrade ozidani strogo vertikalno, i da li su sve nepravilnosti na zidovima točno ispravljene. U slučaju većeg odstupanja, neizbježna je veća potrošnja materijala. Zatim provjerite da li su spojevi zidova i podova ravni bez ikakvih rupa, i da li svaka točka poda ima nagib prema slivniku.

10. Keramičarki i izolaterski radovi. Zidovi moraju, uz dozvoljena minimalna odstupanja, biti vertikalni, zatim po horizontali ravni (pod konac), svaka podna pločica treba biti minimalno nagnuta prema slivniku. Voditi računa da nijedan vrh pločice ne štrši iz površine. Proveriti da li sve otvore na pločicama, koji su napravljeni za vodovodnu instalaciju pokrivaju rozetne koje će se kasnije ugraditi.
Hidroizolacija mora biti homogena, bez većih neravnina. Ona također mora biti ravnomjerno razvučena, nikakvi  sitni nedostaci mase nisu dozvoljeni i mora pokrivati kompletan prostor poda, osim odvoda. Provjeriti da li su sve fuge čiste, bez tragova ljepila i prašine.

11. Radovi montaže
U ovisnosti o debljini sloja produžene žbuke, ljepila i pločica potrebno je izabrati dužinu vijaka koji se koriste pri montaži sanitarija. Provjeriti da li je skinuta sva prašina sa pločica, odnosno da li su pločice ispolirane. Nakon montaže još jednom provjeriti da li sva voda pravilno otiče, i eventualno izvesti potrebna podešavanja.
Ukoliko su ispunjene sve stavke, koje smo naveli, šanse za neke nepredviđene situacije su svedene na minimum, što će Vas poštedjeti dodatinih neplaniranih troškova i dodatnog stresa, u ovoj, samoj po sebi veoma stresnoj situaciji.

Danilo Španović, keramičar i predradnik sa višegodišnjim iskustvom u renoviranju kupaonica i ostalih dijelova interijera.

Materijali