Ulaz za korisnike

Najava 33. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin (9. – 11. svibnja 2018., Opatija)

Ffoto: 32. međunarodni znanstveno-stručnog susret stručnjaka za plin 3.-5. svibnja 2017., Opatija
 
Ffoto: 32. međunarodni znanstveno-stručnog susret stručnjaka za plin 3.-5. svibnja 2017., Opatija
Centar za plin Hrvatske d. o. o. i Hrvatska stručna udruga za plin (HSUP) najavljuju 33. međunarodni znanstveno-stručni susret stručnjaka za plin, koji će se tradicionalno održati u Opatiji od 9. do 11. svibnja 2018. godine.

Jedna od najvećih međunarodnih plinskih konferencija i izložba u regiji srednje i jugoistočne Europe okupit će oko 600 stručnjaka za plin i energetiku, od čega 60-ak uglednih predavača i više od 40 izlagača iz 20 zemalja Europe i svijeta. Utjecajni skup plinske struke u Opatiji obuhvatit će niz aktualnih tema važnih za plinsko gospodarstvo i energetiku koje se protežu duž cijelog lanca prirodnog plina, kao i ključnu problematiku koja će odrediti razvoj tržišta prirodnog plina u bliskoj budućnosti.

Konferencija će predstaviti učinkovite plinske tehnologije, koje su potrebne radi postizanja konkurentnih gospodarstava. Sudjelovanje na ovom skupu nudi jedinstvenu priliku za upoznavanje s najboljim praksama i rješenjima čija primjena može omogućiti bolju prilagodbu, a time i konkurentnu prednost na dinamičnom tržištu.
 
Primjena novih, tzv. pametnih tehnologija u elektroenergetskom gospodarstvu, pa tako i u plinskome, a osobito pri distribuciji plina u obliku pametnih plinomjera, potencira se radi postizanja nižih operativnih troškova i povećanja kvalitete usluge, čime se može postići veća konkurentnost. Neka će izlaganja na skupu biti posvećena uvjetima koji trebaju biti zadovoljeni da bi investicija uvođenja pametnih tehnologija u energetske i plinske sustave bila poslovno opravdana.

Na skupu će biti predstavljeni trenutačno stanje i budući tijek brojnih projekata razvoja plinske infrastrukture u Republici Hrvatskoj (izgradnja evakuacijskih plinovoda i kompresorskih stanica, skladišta plina i plutajućega LNG-terminala na otoku Krku).Bit će riječi i o raznim zanimljivim temama u području distribucije plina i LNG-tehnologija te o razvoju, potencijalu i izazovima uporabe plina u sektoru prometa.

Novosti u tehničkoj regulativi i pravilima struke za sigurnu i učinkovitu uporabu plina te njihova primjena u praksi i utjecaj na prava potrošača plina bit će važna tema nadolazećeg skupa. Osim usmenih prezentacija znanstvenih i stručnih radova o temama konferencije te tehničko-komercijalnih prezentacija pojedinih tvrtka, održat će se i posterska sekcija na kojoj će biti predstavljeni radovi brojnih stručnjaka iz različitih podučja energetske struke.

Opatijski Susreti uključeni su u Program stručnog usavršavanja Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) te sudionicima konferencije osiguravaju oko 20 školskih sati stručnog usavršavanja o temama plina, energetike, osnova tehničke regulative i termotehničkih sustava i postrojenja.

Usporedo s konferencijom, kao i svake godine, održat će se izložba plinske opreme i tehnologije na kojoj će više od 40 domaćih i inozemnih izlagača predstaviti napredna tehnička rješenja za plinsko gospodarstvo i energetiku.

Pozivamo vas da iskoristite brojne mogućnosti marketinškog predstavljanja tvrtke i tehničkih rješenja sponzorstvima, pokroviteljstvima, tehničko-komercijalnim prezentacijama te izlaganjem plinske opreme i tehnologije na unutarnjim i vanjskim izložbenim jedinicama.

Sponzoriranje 33. međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin pruža jedinstvenu priliku kompanijama da osnaže svoj položaj, pokažu ekspertizu i nova tehnička rješenja za svladavanje izazova plinskoga gospodarstva.
 
Networking, ciljane tematske cjeline i renomirani govornici odlike su skupa što spaja znanost, obrazovanje, struku i poslovne subjekte koji aktivno sudjeluju u plinskom gospodarstvu. Ovaj skup pruža sudionicima sve što im je potrebno za osmišljavanje buduće uspješne poslovne strategije. http://susret.hsup.hr/

Materijali