Ulaz za korisnike

NINA DRAŽIN LOVREC IZABRANA ZA PREDSJEDNICU HRVATSKE KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

|
Foto: Nina Dražin Lovrec
 
Foto: Nina Dražin Lovrec
Prva žena na čelu Komore inženjera građevinarstva

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., izabrana je za novu predsjednicu Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) na konstituirajućoj  Skupštini Komore u Opatiji u subotu, 10. studenog 2018.  

Fokus četverogodišnjeg mandata Dražin Lovrec na čelu Komore (2018. do 2022.) bit će na osnaživanju pozicije graditeljske struke u Hrvatskoj i jačem zastupanju interesa više od 7.000 članova Komore. „Svim članovima ćemo osigurati  konzultantsku podršku  i proširiti opseg usluga koje Komora pruža članovima.“ ističe nova predsjednica Komore inženjera građevinarstva. 

Nova predsjednica prva je žena na čelu Komore, a ima dugogodišnje iskustvo u struci. Svoju karijeru započela je  u projektnom birou Međimurje inženjering  u Čakovcu na poziciji  projektantice konstrukcija, zadnjih deset godina radi u Institutu IGH kao ključni ekspert u Zavodu za stručni nadzor i vođenje projekata.

Dražin Lovrec, kao dio inženjerskog tima, dobila je dvije nagrade HKIG-a Kolos za izuzetna dostignuća u graditeljstvu, za projekte putničkog terminala Zračne luke Zagreb (2014.) i Arena centra u Zagrebu (2011.).
Nova predsjednica Komore dugo je godina  aktivna u samoj Komori, te je  predsjednica Područnog odbora Varaždin i dopredsjednica   Društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja.

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i bila je dobitnica rektorove i dekanove nagrade.

Materijali