Ulaz za korisnike

POLOŽAJ BIOMASE I OIE U ENERGETSKOJ POLITICI RH.

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 
Vrijeme i mjesto održavanja: 19. veljače 2018., 11.00 h, Hotel Westin (dvorana Zrinjevac-Tuškanac, prizemlje)

Vrijeme i mjesto održavanja:

19. veljače 2018., 11.00 h, Hotel Westin (dvorana Zrinjevac-Tuškanac, prizemlje)

Sudjeluju:

  • Prof.dr. Davor Škrlec, Europski parlament, zastupnik
  • Zdravko Jelčić, Spin Valis d.d., predsjednik Uprave i član IO HUP-a
  • Marijan Kavran, CROBIOM, hrvatska udruga biomase, tajnik
  • Rosana Šimunović, Hrvatski drvni klaster, projekt menadžer

Tematski naglasci:

1. Hrvatska je zabrinjavajuće povećala postotak OIE na 27%!

Još od veljače 2016. godine, kad je Eurostat objavio nove podatke o korištenju OIE u EU, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec pokušava ustanoviti kako je moglo doći do velike promjene u statistici Hrvatske od čak 10 posto, odnosno postizanja čak 27 posto udjela iz OIE. Zabrinjavajuće je kako je Hrvatska zbog statističke ispravke podatka jedina država članica koja je promijenila iznos za čak 10 posto. Zabrinutost struke je evidentna, mnogi stručnjaci dvoje je li Hrvatska uopće postigla ciljeve za 2020. godinu, odnosno kako je bilo moguće napraviti toliku statističku promjenu. Navedeno ozbiljno povećanje dovodi u se u vezu s kumulativnom potrošnjom energije, odnosno postavlja se pitanje kako će se novi podaci odraziti na inventar nacionalnih emisija.

2. Biomasa, solar i vjetar po prvi put zaslužni za više energije od ugljena

EU je globalni lider u tranziciji sa starih energetskih sistema prema obnovljivim izvorima energije. Početkom veljače, objavljeno je kako je po prvi puta u 2017. godini udio proizvedene energije pomoću vjetra solara i biomase (20,9 %) premašio energiju proizvedenu iz ugljena (20,6 %), dok se udio energije proizvedene iz plina također smanjio te iznosi 19,6 %. Europska agencija za zaštitu okoliša (EEA) procjenjuje kako će se trend uporabe ugljena i dalje smanjivati, te navodi kako je čak 86 % novih kapaciteta za proizvodnju energije u EU bazirano na OIE. Uočava se trend stalnih tehnoloških unaprjeđenja u području OIE, što dovodi do smanjenja troškova i dostupnosti ovih tehnologija. Važnu potporu pružile su i članice EU provedbom različitih oblika poticanja OIE, što je u konačnici dovelo do smanjenja stakleničkih plinova za 9 %, odnosno smanjenje korištenja fosilnih goriva za 10 %, tj. smanjenje ukupne potrošnje primarne energije za 2 %, navodi se u izvještaju EEA.

3. Centri kompetencija i proaktivne tvrtke mogu znatno unaprijediti korištenje biomase i proizvodnju energije iz drva

Centri kompetencija su važne poluge za jačanje konkurentnosti gospodarstva te po modelu ”triple helix“ ulažu u specifična znanja. Prvi projekt u drvnoj industriji koji se bazira na privatnoj inicijativi tvrtke Spin Valis d.d, CEKOM SPIN, namjerava potaknuti razvoj inovativnih drvnih proizvoda iz područja drvne industrije i industrijskog dizajna izrađenih od masivnog drva hrasta i bukve i primjenu smart rješenja kod proizvodnje energije iz drva. Tvrtka Spin Valis d.d. je već uložila u pogon kogeneracije kojom sve drvne otpatke koriste za proizvodnju električne i toplinske energije te u novi pogon za proizvodnju drvenih briketa od drvnog otpada koji u cijelosti izvoze, te je primjer tvrtke koja doprinosi učinkovitom korištenju drva kao energenta. Osim u Požegi, zamjetan je veliki interes drugih drvoprerađivačkih tvrtki za proizvodnju energije iz drva, stoga je u pogonu već preko 15 kogeneracijskih postrojenja te izgradnja i modernizacija preko 40 energetskih, odnosno toplinskih pogona u drvoprerađivačkim tvrtkama.

4. Najava 8. Međunarodne energetske konferencije u Zagrebu 27.02.!

Tradicionalni skup o biomasi i obnovljivim izvorima energije ove će godine 27.02. ponovno ugostiti preko 200 predstavnika drvoprerađivačkog sektora, proizvođače biomase, drvnog i poljoprivrednog peleta, dobavljače tehnologija, predstavnike institucija iz zemlje i inozemstva, županija, gradova i općina koji žele bolje iskoristiti obnovljive izvore energije za regionalni razvoj. Glavni partneri ove godine su važne europske udruge AEBIOM – Europska udruga biomase, World Bioenergy Association, European Pellet Council, te iz Hrvatske REGEA – Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Zelena energetska zadruga. Najavljeno je i prisustvo strukovnih udruga iz Bruxellesa te partnerskih udruženja i tvrtki iz EU (Italija, Njemačka, Austrija, itd.), kao i susjednih zemalja iz regije (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Uz predstavljanje najnovijih tehnologija, naglasak će biti na EU energetskim politikama, direktivi RED II te tržišnom položaju biomase i drvnih goriva.

5. Važnost zelene, odnosno ekološki svjesne i odgovorne javne nabave

Tijekom zadnjih godina provedba sustava zelene javne nabave u zemljama članicama EU zadobila je zasluženu pozornost, kao jedan od važnih modela unaprjeđenja održivog razvoja. To je koncept prema kojem tijela javne vlasti osiguravaju nabavu različitih dobara, usluga i radova poštujući pritom norme zaštite okoliša, a uporabom drvnih goriva se znatno smanjuje efekt stakleničkih plinova i emisija CO2. Ugradnjom peći na pelet u drugim tijelima državne uprave, a posebno u JLS, širi se svijest o mogućnostima i načinima djelovanja državne uprave u brizi za održivi razvoj, društveno odgovorno poslovanje i potrebu učinkovitog korištenja obnovljivih izvora energije te se aktivno doprinosi povećanju energetske učinkovitosti i otvaranju novih radnih mjesta na ruralnim područjima. Time Hrvatska može u čim većoj mjeri poboljšavati svoju CO2 bilancu, a ne ekološku bilancu zemalja u koje se sada izvozi.

Materijali