Ulaz za korisnike

Prednosti solarne javne rasvjete

|
Prednosti solarne javne rasvjete
 
Prednosti solarne javne rasvjete
Osnovni princip rada solarne rasvjete je taj da fotonaponski FN modul koji se nalazi na vrhu stupa pretvara sunčevo zračenje u električnu energiju koja se akumulira u baterije.

Samo akumuliranje se elektronički nadzire preko regulatora koji održava napona punjenja akumulatora u dozvoljenim granicama, te štiti baterije od oštećenja koja može uzrokovati over-charge tako da kada se baterije napune regulator automatski prekida daljnje punjenje.

Već neko vrijeme solarna javna rasvjeta se pokazala kao vrlo isplativo, ekonomično i trajno rješenje u mnogim situacijama gdje je dovođenje el. mreže preskupo ili je teren nezahvalan za postavljanje kabela ili elektrifikacijskih stupova. Također princip osvjetljavanja prometnica (od autoputa do lokalnih cesta), parkirališta, autobusnih čekaonica, šetnica, parkova i drugih javnih površina predstavljaju područja na kojima je moguća realizacija postavljanja sustava solarne javne rasvjete.

Gledano s ekonomske strane instalacija klasične ulične rasvjete, tamo gdje nema elektroenergetske mreže u blizini, povisuje drastično cijenu zbog kopanja, preasvaltiranja, duljine kablova i dalekovoda. Instalacija ulične rasvjete nema takvih problema zato jer je jednostavna i brza. Pošto je autonomna od elektroenergetske mreže ne smeta joj black out elektroenergetske mreže. Posebna proizvodna tehnika čini ga sigurnim od vandalskih cinova, pokušaja krade i atmosferskih prilika kao što su jaki udari vjetra, tuca, itd

Prednosti solarne javne rasvjete:

- nema kopanja, polaganja kablova ili montiranja elektrifikacijskih prijenosnih stupova
- jednostavna realizacija projekta zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima
- nema devastiranja okoliša
- jednostavnost prenosivosti sustava
- nema potrebe za instalacijom golemih trafoa
- ekološka prihvatljivost jer se primjenom solarne tehnologije čuva okoliš
- nema računa za struju

O rasvjetnom tijelu:

Kao rasvjetno tijelo neke od izvedbi solarne javne rasvjeta ne koristi klasične žarulje već LED tehnologiju. LED tehnologija rasvjete je nešto što će sigurno za nekoliko idućih godina pospremiti žarulje kakve znamo do sada u muzeje. LED je kratica od LIGHT EMITTING DIODES, dioda kao poluvodički element koji emitira svjetlost! LED je čvrsto fizičko tijelo, poluvodički element koji električnu energiju pretvara direktno u svijetlost za razliku od žarulje koja mora proizvesti toplinu koja onda daje svjetlost. LED pretvara električnu energiju u fotone koje onda vidimo kao svjetlost. LED rasvjeta ima čisto svjetlo bez UV zračenja i mogućnost produciranja preko dva milijuna različitih nijansi i boja. Lako se postavlja, kompaktan je i omogućava daljinsko upravljanje, a vijek trajanja iznosi impresivnih 50 tisuća sati!

Web: www.solarprojekt.hr
E-Mail: info@solarprojekt.hr

Materijali