Ulaz za korisnike

Pregled aktualnih cijena uredskog prostora

|
Pregled aktualnih cijena uredskog prostora
 
Pregled aktualnih cijena uredskog prostora
Tržište uredskog prostora u Zagrebu zauzima više od polovine ukupnog tržišta

U Splitu najviše cijene zakupa i kupoprodajne cijene

Na tržištu uredskog prostora već dulje vrijeme svjedočimo padu kupoprodajnih cijena i cijena zakupa uredskog prostora izazvanom lošom ekonomskom situacijom u zemlji koja rezultira smanjivanjem potreba za poslovnim prostorom, nedolaskom novih tvrtki na tržište, većom ponudom na tržištu (zbog smanjivanja potrebnoga poslovnog prostora i zato što tvrtke prodaju ili daju u zakup suvišni dio) te općenito zbog pritiska postojećih zakupaca na poboljšanje uvjeta zakupa, ponajprije na smanjivanje iznosa zakupnina.

Ponuda ureskog prostora

U 2014. na tržištu su u ponudi ili će biti dovršene nove površine uredskih prostora među kojima su one u poslovnom centru Adris (10.790 četvornih metara) koji će biti prva poslovna zgrada u Hrvatskoj s LEED certifikatom, Conditum (9510 četvornih metara), Ban centar (1800 četvornih metara), poslovna zgrada Sigma (3300 četvornih metara) te uredski dio VMD Kvarta u Strojarskoj, faza 1 i 2 (29.200 četvornih metara).

Osim projekata koji su trenutačno u izgradnji, nisu započeti novi projekti niti se započinjanje takvih projekata očekuje u idućih nekoliko godina.

Premda su u najavi bili neki važni projekti na području Zagreba, posebice na raskrižju Vukovarska – Savska te Selska – Zagrebačka avenija, investitori su za sada odustali od tih najava, a jedan od njih (HB Reavis, investitor za uredsku zgradu na uglu Vukovarske i Savske) čak se i u cijelosti povukao s hrvatskoga tržišta.

Potražnja za uredskim prostorom

Proteklu godinu obilježila je iznimno mala potražnja (zakupci koji do sada nisu bili prisutni na tržištu), a postojeće transakcije odnose se uglavnom na preseljenja i pregovore postojećih zakupaca koji zbog povoljnijih uvjeta prelaze u nove prostore i sl. Preseljenje i pregovori s postojećim zakupcima nastavljaju biti glavni pokretači aktivnosti na tržištu uredskog prostora, a takav se trend očekuje i u idućim godinama. 

To odražava stanje na tržištu zakupa uredskih prostora, gdje se s jedne strane bilježi niska razina nove potražnje, a s druge strane zakupci iskorištavaju priliku kako bi poboljšali kvalitetu prostora kojim se koriste uz jednake ili čak povoljnije uvjete zakupa.

Znatniju potražnju za uredskim prostorom u 2013. i 2014. iskazale su i neke javne institucije (razna ministarstva i druga vladina tijela), koje prelaze iz postojećih uredskih prostora lošije kvalitete u nove organizirane poslovne zgrade (Almeria, Zagreb Tower u Zagrebu), premda glavnina nove potražnje, pa i aktivnosti povezanih s preseljenjem postojećih zakupaca, dolazi iz sektora telekomunikacija, informatike i trgovine.

U kupnji uredskih prostora bilježimo iznimno malo transakcija, što je odraz općenito niske likvidnosti na tržištu, premda je kod manjih i srednjih tvrtki koje su već dulje na tržištu prisutan trend kupnje vlastitoga uredskog prostora, no tu je uglavnom riječ o manjim kvadraturama.

www.zane.hr

Materijali

  • Izvor: baza podataka ZANE-a d.o.o.
* Cijene zakupa u poslovnim zonama izvan središta (tzv. CBD) jednake su cijenama zakupa u središtu grada.

    Izvor: baza podataka ZANE-a d.o.o. * Cijene zakupa u poslovnim zonama izvan središta (tzv. CBD) ...

  • Izvor: baza podataka ZANE-a d.o.o.

    Izvor: baza podataka ZANE-a d.o.o.