Ulaz za korisnike

Pri kraju radovi energetske obnove kulturnog objekta Županijske palače u Krapini

|
Pri kraju radovi energetske obnove kulturnog objekta Županijske palače u Krapini
 
Pri kraju radovi energetske obnove kulturnog objekta Županijske palače u Krapini
Zgrada Županijske palače izgrađena je 1900. godine, njena korisna površina je 962 četvornih metara.

Građevina se nalazi na području Kulturno povijesne cjeline Krapina koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z - 4182.

Županijska palača je administrativno središte Krapinsko-zagorske županije namijenjena prije svega građanima kao korisnicima javnih usluga. Radovi na energetskoj rekonstrukciji Županijske palače pri samom su kraju. Uređuje se još neki sitniji detalji oko završnog sloja fasade.

Tijekom ove obnove napravljena je vanjska ovojnica uličnog pročelja (fasada i stolarija) te rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom kotla na biomasu. Vrijednost radova je oko 1,5 milijun kuna, dok je ukupna vrijednost projekta je preko 6 milijuna kuna, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 85% ukupne vrijednosti. Obzirom da je riječ o rekonstrukciji postojeće zgrade, ovim vrijednim projektom postići će se niski toplinski gubitci građevine tijekom zime, kao i niski toplinski dobitci tijekom ljeta te zadovoljenje potrebe za potrošnom energijom najvećim dijelom iz obnovljivih izvora energije.

Svrha uvođenja energetske učinkovitosti je smanjenje energetskih troškova i troškova održavanja, čime će doći do poboljšanja radnih uvjeta te podizanja razine kvalitete pružanih usluga, ali i produljenja životnog vijeka građevinskog objekta.

www.regea.org

Materijali