Ulaz za korisnike

"PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA JAVNE I POSLOVNE NAMJENE¸"

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

POZIVA VAS DA SUDJELUJETE U INTERAKTIVNOM SAVJETOVANJU :

u Zagrebu dana 29.10.2007. u ARCOTELU "Allegra", Branimir centar, Branimirova 29 MI VAM OMOGUĆAVAMO DA: Kroz VIRTUALNU KUTIJU dostavite svoje prijedloge, pitanja putem email-a i sukreirate sadržaj savjetovanja -Ostvarite individualan kontakt sa predavačima -Sudjelujete u raspravi, postavljate pitanja i dobijete odmah odgovore na ista -Međusobno razmjenite iskustva sa kolegama -Praktičan priručnik- PREDAVAČI: Prof. LJUBOMIR MIŠČEVIĆ,dipl.ing.arh. Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu profesor na Arhitektonskom fakultetu, član Stručnog povjerenstva za izradu Pravilnika o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti TIJANA NOVAKOVIĆ, dipl.ing.građ. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva voditeljica Odsjeka za tehničku regulativu u Sektoru za graditeljstvo Ministarstva, koordinatorica izrade Pravilnika o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom ili smanjene pokretiljivosti . SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO: svima na koje se odnosi primjena Pravilnika o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, a posebno:

  • voditeljima
  • sektora tehničke podrške i održavanja
  • investitorima
  • i koncesionarima poslovnih građevina u kojima se pružaju javne usluge
  • ovlaštenim
  • inžinjerima u graditeljstvu NAČIN RADA: formalni okvir samo kao uvod u radionicu u svrhu pružanja mogućnosti svim zainteresiranima da sva otvorena pitanja koja se javljaju u praksi iznesu i putem dijaloga dođu do ispravnih rješenja. Za sudjelovanje na ovome Savjetovanju izdaje se potvrda - u skladu sa Pravilnikom NN 82/05 - 6 BODOVA PROGRAM SEMINARA: 8 30 - 9 00 Registracija 9 00 - 9 15 Pozdravna riječ organizatora i predstavljanje predavača 9 15 - 10 00 PRISTUPAČNOST OBVEZE IZ ZAKONA O GRADNJI Tijana Novaković, dipl.ing.građ. 10 00 - 10 45 UVJETI I NAČIN OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI Tijana Novaković, dipl.ing.građ. 10 45 - 11 00 Stanka za kavu 11 00 -12 00 OBVEZNI ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI Tijana Novaković, dipl.ing.građ. 12 00 - 13 00 Stanka za prigodan ručak - uključeno u cijenu 13 00 -13 45 UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI Tijana Novaković, dipl.ing.građ. i prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh. 13 45 - 14 30 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA I PROSTORA prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh. 14 30 - 14 45 Stanka za kavu 14 45 -16 00 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA I PROSTORA - IZLOŽBA prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh. 16 00- 16 30 Anketa,završna rijeČ, Potvrde o sudjelovanju

    KOTIZACIJE: 1.000,00 kn + PDV POPUST OD 10 % ZA DRUGU I SVAKU SLIJEDEĆU UPLATU IZ ISTE PRAVNE OSOBE. PRIJAVE: INFO@CETRAS.HR (OBRAZAC PRIJAVE koji možete downlodati) ILI FAX 385 1 65 90 216 INFO/TEL 385 1 65 28 061 Zahvaljujemo Vam na prijavi. Očekujemo Vas i radujemo se mogućnosti da odgovorimo na sva profesionalna pitanja. S poštovanjem, Dalija Tomeš, dipl.iur.,direktorica

    Materijali