Ulaz za korisnike

Sanacija biskupske palače u Dubrovniku

|
Sanacija biskupske palače u Dubrovniku
 
Sanacija biskupske palače u Dubrovniku

Sažetak Opisana je sanacija konstrukcije Biskupske palače u Dubrovniku. Na temelju rezultata ispitivanja mehaničkih karakteristika ugrađenih materijala i statičkog proračuna provedena je sanacija koja se sastojala iz dva dijela: injektiranja kamenog ziđa i konstruktivnog ojačanja pojedinih elemenata. Injektiranjem je zidovima vraćena krutost i nosivost. Sanacija konstrukcijskih elemenata (parapeta, nadvoja i lukova) provedena je materijalima na bazi karbonskih vlakana i epoksidne smole.

Autori: Dejan Šomoši dipl.ing.građ., Mapei d.o.o., Višnjevac 18, Zagreb; Zlatko Kirin dipl.ing.građ., Zagreb UDK 726.9.004.67

1 Uvod

Biskupsku palaču je izgradila 1350. obitelj Sorkočević. Nalazi se u staroj jezgri Dubrovnika ispred katedrale Svetoga Vlaha. Unutrašnja dekoracija ima mnogo baroknih elemenata, posebno u predvorju i na stubištu. Izvorni izgled je modifi ciran u 16. stoljeću kada je uređena kao višekatni apartman, a najveće su promjene izvedene nakon oštećenja uslijed potresa 1667. godine. Zgrada je obuhvaćala tri kuće i priključenu crkvu Svetoga Bartolomeja. Takvo stvaranje građevine, uzimajući završni izgled i konstrukciju soba, može se klasifi cirati kao tip ˝rastuće kuće˝. Nakon potresa 1667. i sve do 19. stoljeća, sjeverno je krilo priključeno zajedno s južnim zabatom, koji je postao glavni zabat. Tada je izgrađena nova glavna fasada ispred katedrale, izmijenjen je unutarnji raspored, izgrađeni su francuski prozori s kamenim rukohvatima na drugom katu sjeverne fasade, koji su zazidani u 18. stoljeću. Godine 1979. jaki je potres učinio zgradu neprikladnom za život. Od požara tijekom rata bili su sačuvani dio stubišta, kameni ornament i štukaturna dekoracija. Palača je obnovljena krajem 1999. prema projektima Arhitekta d.d. iz Dubrovnika, a radove je izvodio GP Dubrovnik d.d.

Više o ovoj temi >>>> Više o ovoj temi >>>> Više o ovoj temi >>>>

Materijali